Loading Laddar...
 

Utbildning MC

Innan du börjar övningsköra måste du:

 • ordna körkortstillstånd
 • fylla i en hälsodeklaration
 • om du har en privat handledare be henne/honom att ansöka om handledaretillstånd. Handledaren behöver inte gå introduktionsutbildning.

Ansökan tar 1-2 veckor för Transportstyrelsen att handlägga.
När ansökan är godkänd får du ditt körkortstillstånd skickat till din bokföringsadress, och det är giltigt i 5 år.

Material du kan behöva:

 • teoribok
 • motorcykelboken
 • webtester

Vi brukar köra igång i Mars, beroende på väder & väglag.

Diverse information:

 • Läs gärna trafikskolans utbildningsplan för mc.
 • Läs Göteborgs Trafikskolors mc policy.
 • Vi har utrustning för uthyrning.

Viktiga åldrar:

15,9 år får du börja övningsköra med en A1 mc, vars motoreffekt inte överstiger 11kw. 16 år får du köra upp för A1.
17,6 år du börja övningsköra med en A2 mc. En mc vars motoreffekt inte överstiger 35kw.
18 år får du köra upp för A2.
19,6 får du börja övningsköra med tung mc över 35kw.

20 år får du köra upp för A OM du har haft A2 i minst 2 år.
24 år får du köra upp med tung mc.

Undervisningsplan A behörighet

Välkommen till Forsbergs Trafikskola
Vi är en trafikskola som funnits i Kungälv sedan 60- talet. Den ägs nu av Roger Forsberg.
På trafikskolan arbetar tre trafiklärare och en receptionist i ljusa lokaler centralt i Kungälv.
Forsbergs Trafikskola bedriver utbildning på personbil, motorcykel, moped samt ecodriving.
Vi har specialutbildade trafiklärare som hjälper dig om du behöver extra hjälp med de teoretiska kunskaperna.

MC- UTBILDNING

Som mc elev kommer du till oss med olika kunskaps nivåer. Du kan tex. vara en 16- åring som ska ta ditt första körkort eller en person med 20 års erfarenhet av bilkörning eller så har du, kört en massa motorcykel på bana eller i skogen. Vi försöker skräddarsy en utbildning som tar tillvara på dina förkunskaper. Vi utbildar på lätt, mellan och tung mc.

För att få ett körkort för motorcykel måste du:

 • Skaffa dig ett körkortstillstånd och fylla i en hälsodeklaration
 • Lära dig köra mc ( Vad ska du kunna, sidan 6-10)
 • Gå en teoretisk utbildning som heter Riskettan (Vad innebär det, sidan 6)
 • Gå en praktisk utbildning som heter Risktvåan (Vad innehåller den sidan 10)
 • Ha tillräckliga teoretiska kunskaper för att klara ett teoriprov på trafikverket( läs mer om hur vår teoriutbildning fungerar på sidorna 1-6)
 • Klara ett körprov på trafikverket (se sidan 11)

Börja med att skaffa dig ett körkortstillstånd och en hälsodeklaration. Hämta hem blanketter från korkortsportalen.se.

TEORI

Du måste skriva ett teoriprov på Trafikverket. ( Om det är så att du tagit lätt mc som du vill uppgradera till tung behövs det inte) Du kan välja att skriva som privatist eller via trafikskolan. Skriver du teorin privat ansvarar du själv för att dina kunskaper är tillräckliga.
Trafikskolan kan hjälpa dig med lämpligt material såsom böcker och tester som du kan köpa och göra hemma.
Vill du ha vår hjälp med teorin kan du komma hit och mot en avgift låna våra datorer och få hjälp med frågor som är krångliga.
Om du går vår teorikurs ingår rätten att använda våra tester och du kan även få hem tester som du kan lösa på din dator.
Vi hjälper dig att avgöra när du har tillräckligt med kunskaper för att klara av teoriprovet.
Om det är ditt första körkort rekommenderar vi dig att gå en teorikurs.

TEORIKURSEN:

Våra teorikurser är lärarledda och bedrivs i föreläsningsform varvat med diskussioner
och värderingsövningar. Kursen innehåller sju teoritillfällen. Varje tillfälle är två timmar långt.

Du kommer att få delta i grupparbeten och se filmer om det aktuella ämnet. Denna teorikurs går du tillsammans med elever som ska ta körkort för personbil.
De lektioner som handlar om bilen behöver du inte gå på, men det kanske är så att du ska ta körkort för bil snart och då har du nytta av kunskaperna ändå.
Till vår hjälp på teorilektionerna har vi bla digitalt bildspel, filmer.

Teorilektionen inleds med att du får ett litet test från förgående teorilektion.
Syftet med detta test är att se om du förstått och en repetition av det viktigaste från föregående lektion. Testet rättas i gruppen och läraren har en möjlighet att följa varje enskild elev och eleven 2 vet vad den kan och eventuellt inte förstod.
Du kommer att få arbetsuppgifter efter varje teorilektion så du kan förbereda dig och vet i vilken ordning och vad du ska läsa på för att få med allt.
Under teorikursen får du också uppgifter om vilka pärmar och test som passar att göra
efter varje lektion. Du får gå om teorilektionerna flera gånger om du vill.

Vi är specialiserade på att utbilda elever med tex. dyslexi och olika inlärningsproblem.
Om du har problem med t.ex. läs och skrivsvårigheter, eller med att behålla din koncentration,
berätta det för oss så vi kan hjälpa dig så du får ut så mycket som möjligt av teorilektionerna.
Om du tycker att det är jobbigt att sitta i en grupp har vi även enskilda teorilektioner.
(se på sidan 5)

Självvärdering:
Lektionerna 2-7 innehåller självvärdering.
Självvärderingen görs för att du ska bli medveten om din egen kunskapsnivå.
Självvärderingen görs genom att du får uppskatta hur många frågor du tror kan svara rätt på
i testet med frågor från förgående lektion.
Denna uppskattning jämförs senare med resultatet på testet.

 • Du blir då medveten om din tro på hur mycket du kan stämmer med verkligheten, och kan läsa mer om det behövs.

TEORILEKTIONERNAS INNEHÅLL:

Teori lektion 1
Informationslektion och vägmärkesgrupperna

Du får information om hur körkortsutbildningen och teorikursen är upplagd.
Vi tittar på Trafikverkets kursplan för att se hur mycket det är du ska kunna för att ta ett körkort.
Vi tittar på både den teoretiska och praktiska delen.
Meningen är att du ska kunna göra en realistisk men grovt beräknad tidsåtgång för din utbildning, och därmed också kunna göra en kostnadsberäkning.

Du får reda på i vilken ordning tex. riskutbildningarna kommer i din utbildning, och hur trafikverkets prov är upplagt.
Du får råd och tips hur du ska kunna utnyttja oss på bästa sätt så du kan ta ditt körkort inom den tidsram du har planerat.
Vi pratar om på vilka grunder ditt körkort kan återkallas och tittar på hur vägmärkena delas in.
Vi presenterar även vårt läromedel.

Efter den här lektionen ska du förstå hur omfattande kunskaper du behöver för att lära dig köra bil/ mc. Du vet var och hur du ska börja din utbildning.

Teorilektion 2
Grundläggande trafikregler:
Vägmärken, grundregeln, anvisningarna, grundläggande trafikregler, korsningar, oskyddade trafikanter

Vi tittar på varför vägmärkena har olika färg och form, och repeterar vad vägmärkesgrupperna heter och identifierar märken som är lika varandra. Vi tar reda på hur vägmärkena börjar och hur de slutar.
Du får reda på hur regelsystemet är uppbyggt så att alla trafikanter ges en möjlighet att befinna sig i trafiken utan fara. Vi pratar om de grundläggande trafikreglerna,
de sk anvisningarna. Vi diskuterar även hur stora trafikljus reglerade korsningar fungerar.

Efter den här lektionen ska du förstå varför det är viktigt att kunna vägmärkesgrupperna och förstå att trots att det överallt finns en regel som reglerar vem som ska köra först så är det viktigast att köra med omdöme och varsamhet.

Teorilektion 3
Mer trafikregler
Parkerings och omkörningsregler, järnvägskorsningar och avsöknings teknik:

Vi pratar om regler kring parkering och hur du ska tolka de skyltar som reglerar parkeringen.
Du får reda på i vilka situationer du inte får köra om ett annat fordon i stadstrafik, och reglerna som gäller omkörning när det finns flera körfält.
Vi diskuterar regler kring järnvägskorsningar och hur du som nybliven bilförare ser och tolkar trafiken.

Efter denna lektion har dina kunskaper ökat om hur du som nybörjare ser och tolkar trafiken.
Du känner till riskerna med att passera en järnvägskorsning eller med att göra en omkörning.
Du kan mer om parkeringsreglerna.

Teorilektion 4
Fartens inverkan på körningen
Hastighetsbestämmelserna, risker och attityder, bilbälte, motorväg och motortrafikled, halka, miljö

Vi pratar om hur människan förstår fart och de risker det medför.
Du får lära dig vad situationsanpassad hastighet innebär och vilka bestämmelser som reglerar hastigheten oavsett vad det står för hastighet på skylten.
Vi diskuterar attityden till den hastighetsanpassning som förkommer på våra vägar och tar reda på hur långt du kommer på en sekund i 90 km/t.
Vad släpper du ut för gifter när du kör och hur sköter man sin bil på ett miljövänligt sätt.
Hur påverkar dessa utsläpp vår miljö och oss människor.
Du får konkreta råd om hur du ska använda och äga din bil på ett mer miljömedvetet sätt.

Efter den här lektionen har du förstått att det är svårt att förstå fart och har fått insikt i varför du måste tänka på miljön när du kör och.

Teorilektion 5
Landsvägs körning
Risker på landsvägen, höger och vänstersvängar, vägren olycka, vilt och mörker

Vi pratar om de risker och regler som är knutna till landsvägskörning både i dagsljus och i mörker.
Hur fungerar samspelet med andra trafikanter och vilt i de höga farterna som är på landsvägen.
Vilka regler gäller vid en olycka? Vad har du för skyldigheter både vid olyckor med svårt skadade och vid ”små” krockar.

Efter den här lektionen har du förstått vilka risker som är förknippade med körning på landsvägar under olika siktförhållanden.

Teorilektion 6 ( den här lektionen behöver du inte vara med på) 
Bilen
Hur fungerar bilen, registrering, besiktning, last och släp

På den här lektionen får du veta hur bilen är konstruerad och fungerar i stora drag. Vi pratar om vad som händer från det att du vrider på startmotorn tills du åker iväg.

Vi diskuterar hur de nya säkerhetssystemen tex. EPS och låsningsfria bromsar fungerar. Vi tittar på ett registreringsbevis för att ta reda på när bilen ska besiktigas och du får en inblick i vilken typ av försäkringar som finns och vad de innehåller i stort.
Vi pratar om hur din last påverkar miljön och bilens stabilitet när den är fel lastad.
Vi diskuterar hur du kan räkna ut hur tungt släp du får dra med ditt B-körkort och hur släpet kan
påverka bilens köregenskaper.

Efter denna lektion vet du mer om hur bilen fungerar och kan räkna ut hur tungt släp du får dra med din bil.

Teorilektion 7
Test

Nu testar du dina kunskaper med ett test som innehåller 70 frågor. Du börjar med att göra en självvärdering av dina teoretiska kunskaper, och skriver sedan provet. Provet rättar ni tillsammans med läraren och diskuterar frågeställningar som du inte förstod.
Sedan jämför du din självvärdering med provresultatet och vet då hur du ligger till och kan förbättra dina kunskaper inom de områden där det behövs.

Efter denna lektion vet du mer om vad du kan och vad du behöver plugga mer på och du vet hur du ska gå vidare på egen hand.
Om du vill veta mer ingående vad varje lektion har för syfte och mål kan du läsa vidare i trafikskolans kursplan.

ENSKILDA TEORILEKTIONER

Om det är så att du behöver hjälp med inlärningen eller för att reda ut något du tycker är svårt kan du boka en enskild teorilektion.
På en enskild teori lektion sitter du och en trafiklärare under 40 minuter och pluggar teori.
Lektionerna är anpassade efter dina behov och förutsättningar och vi tar naturligtvis hänsyn till
dina förkunskaper.

Du lär dig genom att du får problemen förklarade för dig och nedskrivna/ ritade
så du kan arbeta vidare hemma och på trafikskolan. Vi tittar mycket på bilder och är även ute i trafiken för att se på olika situationer, för att du ska förstå hur den regeln ni diskuterar fungerar.
Nästa gång du träffar din lärare följs det ni pratade om upp för att se att du minns, om det fungerar för dig så får du läxor.

Ni gör även teoripärmar tillsammans för att på så sätt få med hela kunskapsområdet.
Dina kunskaper testar vi sen på test som finns på våra datorer.
På dem kan vissa elever jobba självständigt eftersom det finns ljudstöd, andra behöver hjälp
med dessa frågor och arbetar vidare med enskilda teorilektioner.

TEORETISK KUNSKAPSKONTROLL

När du skrivit de pärmar med frågor som hör till varje teorilektion och fyra vägmärkes test är det
dags att börja med frågor på datorerna.
Dessa test består av 70 frågor, varav 56 ska vara rätt för att bli godkänd. Testen har ljudstöd. 5
Sammanlagt är det 6 test, uppdelade på olika faser. Självklart kan du skriva faserna flera gånger.
Fas repetition består av tre delprov som ska bli godkända.

Fas A
Fas B
Fas C
Fas fordon
Fas repetition
Slutprov

Frågorna kommer slumpvis och de frågor som du har svårt för återkommer, med olika formuleringar tills du svarar rätt på dem.
Varje fas innehåller ett ämne. Fas A, B och C innehåller frågor om alla trafikregler och människan. Fas fordon handlar om fordonet.
Fas repetition består av tre prov som ska vara godkända och de repeterar dina svårigheter.
Till sist skriver du ett Slut test som kollar av dina kunskaper, och dessutom ser vi då om du klarar av ett kunskapsprov på vägverket.
Du kan sedan fortsätta med frågor på dator med ”dina svåraste frågor” och ”dina svåraste ämnen” tills det är dags att skriva kunskapsprovet på vägverket.

RISKETTAN MC

Riskettan är en teoretisk utbildning som är obligatorisk. Den är minst 180 min lång(3,5 tim).
Lektionen bedrivs i diskussionsform och behandlar ämnen som riskfyllda beteenden i trafiken, utrustning, droger mm
För att bli godkänd måste du efter egen förmåga delta aktivt i diskussionerna.
Efter den här lektionen har du fått mer insikt i hur risksituationer uppkommer. Du kommer att bli mer medveten om hur individen själv bidrar till att risksituationer uppkommer och hur man kan reagera i situationerna.
Efter utbildning ska du ha tillräckligt med kunskap för att komma till insikt att det är du själv som påverka riskerna i trafiken genom att anpassa körningen/ hastigheten efter dina förutsättningar och efter situationen.
Om du vill veta mer om vilka målen och syftet med riskettan är kan du läsa mer i vår kursplan.

KÖRLEKTIONER

En körlektion är 55 minuter lång.
Det finns 16 körövningar i undervisningsplanen och du har dem i din mc bok.
Med hjälp av mc boken kan du förbereda dig inför kommande körlektionen.
Du har också kontroll på hur många körövningar som är kvar tills du är klar.
En körövning tar inte nödvändigtvis en körlektion utan ibland kan den ta flera lektioner. Eller så kan du hinna med fler körövningar under en lektion.
Din trafiklärare anpassar utbildningstakten efter dina förkunskaper.

Inledning
En körlektion inleds med att ni går igenom läxan du fått och ni pratar igenom vad som ska göras på lektionen. Ni pratar igenom det som du ska repetera från förra lektionen och om det är en nya övning som du ska påbörja går ni igenom övningen.
Du och din lärare sätter upp ett mål för vad du ska klara av under lektionen.

Genomförande
Körövningarna kan läraren visa dig genom att (demonstrera) eller berättar hur du ska göra (instruera dig) under körningen. Målet är att du självständigt ska kunna utföra övningen och finns det flera varianter ska du kunna välja den metod som är lämpligast i situationen.
Har du möjlighet att mängdträna med din privata handledare kan du visa upp det du lärt dig och ni kan gå vidare i utbildningen.

Avslutning
Du värderar hur lektionen gick med hjälp av din lärare och ni ställer er frågan om du nådde målet ni satte upp i inledningen av lektionen. Din lärare ger dig tips på hur du kan öva hemma om du kör privat eller läsa på om det är något i teorin som behöver förbättras.
Du kommer under utbildningen få bedöma din förmåga att:

 • manövrera motorcykeln
 • att klara en krissituation

Du kommer att få värdera ditt körbeteende för att kunna förbättra eller förändra delar i körningen.

Utbildningskort
Ni fyller i vad som hände under lektionen i ett utbildningskort.
I det skriver läraren också upp om hon demonstrerat, instruerat eller om du arbetat självständigt med en övning. När en körövning är godkänd kryssas detta i och du ser hur mycket som är kvar av utbildningen.

Du får nya läxor till nästa lektion. Dessa läxor kan bestå i att läsa ett avsnitt i boken, se en film eller göra en stencil med uppgifter på eller arbeta i mc boken.
Första körlektionen för dig som är nybörjare:
Börjar med att din lärare kör dig till en lämplig plats att starta på.
Ni börjar direkt med körövning nr 1 start och stannande och krypkörning och styrning.
(se i trafikskolans utbildningsplan, i mc boken eller i detta dokument)
Första körlektionen för dig som har förkunskaper:
börjar vi med att göra en uppskattning av var i utbildningen du befinner dig. Ni avgör om du ska köra direkt från trafikskolan eller om du ska få skjuts till en lugnare plats.
Din lärare testar av vilka kunskaper du har. Ni stannar och pratar igenom vad
läraren kommit fram till och börjar öva direkt där kunskapsnivån behöver ökas.

För dig som kör med en privat handledare:
Du får gärna ta med din handledare så ni kan få din utbildning riktigt effektiv.
Om din handledare inte är med på körlektionen berättar din trafiklärare alltid vad du kan öva på hemma, för det är mängdträningen som blir dyr att utföra på trafikskolan.

Galoppbanan:
Galoppbanan kallas den platsen där vi mängdtränar manövrering ( körövning14). Den ligger i Säve vid Säve Depå. Där finns hög och lågfartsbanorna uppställda och det går bra att öva bromsning i 90 km/t där. Dessa banor måste du kunna köra för att klara ditt prov på Trafikverket.
För att få utnyttja banan måste du betala en avgift till Göteborgs trafikskolors förening.
Den summan går till att betala hyra och underhåll av banan.

Kör momenten: 
Det finns 16 praktiska moment i utbildningsplanen, varje moment innehåller olika delar.
Här nedan följer alla 16 moment.

Övningsmoment 1

 1. skyddsutrustning
 2. körställning
 3. manöver och kontrollorgan
 4. backspeglar

Övningsmoment 2

 1. Inledande manövrering
 2. start
 3. krypkörning och balansering
 4. stannande
 5. styrning
 6. igångsättning

Övningsmoment 3

 1. Växling
 2. uppväxling
 3. bromsning
 4. nedväxling

Övningsmoment 4

 1. Start i backe
 2. start i med och motlut
 3. stop i med och motlut

Övningsmoment 5

 1. Fortsatt manövrering
 2. styr och balans
 3. teknik

Övningsmoment 6

 1. Vård och kontroll av mc
 2. funktion och vård
 3. säkerhetskontroll
 4. passagerare

Övningsmoment 7

 1. Samordning och bromsning
 2. acceleration
 3. mjuk och hård inbromsning
 4. samordning
 5. uppmärksamhet och riskmedvetande

Övningsmoment 8

 1. Körning på gator med mindre trafik
 2. avsökning/riskbedömning
 3. hastighetsanpassning
 4. placering
 5. väjningsregler
 6. övergångsställe och cykelöverfart

Övningsmoment 9

 1. Mindre landsväg
 2. avsökning/ riskbedömning
 3. hastighetsanpassning
 4. placering
 5. väjningsregler
 6. järnvägskorsning

Övningsmoment 10

 1. Stadstrafik
 2. Avsökning/ riskbedömning
 3. hastighetsanpassning
 4. högerregeln
 5. huvudled
 6. trafiksignal
 7. enkelriktad trafik
 8. cirkulationsplats
 9. körfält
 10. vändning och parkering

Övningsmoment 11

 1. Landsväg
 2. avsökning/ riskbedömning
 3. hastighetsanpassning
 4. placering
 5. på och avfart
 6. omkörning
 7. vändning

Övningsmoment 12

 1. Motorväg
 2. avsökning/ riskbedömning
 3. hastighetsanpassning
 4. motorväg

Övningsmoment 13

 1. Mörker, nedsatt sikt
 2. avsökning/ riskbedömning
 3. hastighetsanpassning
 4. möte
 5. omkörning
 6. nedsatt sikt

Övningsmoment 14

 1. Manövrering
 2. bromsning i 70-90km/t
 3. lågfartsmanövrering
 4. högfartsmanövrering

Övningsmoment 15

 1. Stadstrafik
 2. tillämpning
 3. passagerarkörning

Övningsmoment 16

 1. Landsväg
 2. tillämpning
 3. passagerarkörning

Om du vill veta mer om varje körövning läs vidare i trafikskolans kursplan.

RISKTVÅAN

Riskvåan är en praktisk utbildning som du gör på NTF´s trafikövningsplats ”Stora Holm”.
Där varvas praktiska övningar med diskussioner och du får i verkligheten få se var och hur de vanligaste dödsolyckorna för mc förare uppkommer. Du kommer att få köra mycket och för att klara av att tillgodogöra dig kunskaperna och samspela med de andra eleverna på Risktvåan måste du befinna dig i slutet av utbildningen. Du ska kunna manövrera motorcykeln bra och utföra hårda och effektiva bromsningar från 70 km/t.
Det är bra om du provat på att köra högfarts o lågfarts banorna med trafikskolan innan då går Risktvåan.
Målet med övningarna är att du i trafiken ska identifiera de mest riskfylla situationerna innan de hänt för att på så sätt köra motorcykel säkrare.

TRAFIKVERKETS PROV

När du kommit i gång med din körning kan du gå Riskettan på trafikskolan.
När du är i slutet av utbildningen bokar din lärare in Risktvåan. Om din teoretiska kunskapsnivå är tillräckligt hög bokar du nu ett teoriprov på Trafikverket. Du kan boka provet som privatist eller via trafikskolan.

Teoriprovet:

Det består av ett test med 70 frågor där du ska ha minst 52 rätt för att bli godkänd. Testet skriv på dator och det finns möjlighet att få ha ljudstöd och översättning till vissa språk. Det finns även anpassade prov om du behöver extra hjälp. Prata med trafikskolan i god tid.
Provet innehåller frågor bla om trafikregler, miljö, risker och om motorcykeln.

Körprovet:

När du klarat av teoriprovet och din körning är färdig kan du boka ett körprov. Körproven förrättas på Flatåkern i Säve.

Bokning av körprovet:
Om du vill bokar trafikskolan provet åt dig. Vi avgör i samråd med dig när din kunskapsnivå är tillräckligt hög för att klara provet. Vi är med dig på provet och ger råd och stöttar och du använder den motorcykeln som du är van vid.
Du kan även köra upp som privatist men får då ordna fram en motorcykel själv.

Körprovet: 

Provet tar ca 4 timmar i anspråk. Detta beror på att du är en förare i en grupp av fyra och får vänta medans de andra tre visar upp sina kunskaper.
Innan provet kör du en stunds uppvärmning på banan tillsammans med de andra som kör upp.

Provet börjar med att du ska visa en säkerhetskontroll. Sedan kör du en av lågfartsbanaorna. Sedan kör du högfartsbanan och till sist visar du upp en bromsning i 70km/t och en i 90 km/t.
Dessa moment måste vara godkända för att du ska få köra i trafiken.
I trafiken kör en förarprövare bakom dig på motorcykel, provet tar ca 30-40 minuter.
Om förarprövaren inte har något att anmärka på kommer du att få ett bevis på att du är godkänd och har möjlighet att köra direkt från platsen.

Lycka till med ditt körkort!!