Loading Laddar...
 

RiskEttan & RiskTvåan

Riskutbildningen består av två kurser; Riskettan och Risktvåan. Dessa är obligatoriska och de ska vara gjorda innan provet på trafikverket.

Risktvåan
Innebär att du kör på halkbana och får känna på hastighetens betydelse i olika situationer. Under utbildningen som tar fyra timmar får du en chans att värdera din egen körförmåga och inställning till körning under särskilda förhållanden. För att kunna tillgodogöra sig RiskTvåan så läggs den i slutet av utbildningen. Vi använder oss av Trafikövningsplatsen Stora Holm i Säve.

Riskettan
Det är en utbildning som har kommit till för att få ner antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Utbildningen innehåller föreläsning/diskussioner och värderingsövningar om risker för unga, nyblivna förare i trafiken.
Tyngd läggs på att förmedla risken med att köra påverkad av alkohol eller droger. Ny forskning visar att antalet dödade i trafiken som omkommit för att de somnat vid ratten är större än vad forskarna trott. Vi pratar om hur bilföraren påverkas av trötthet.

Utbildningen skall enligt trafikverket föreskrifter vara minst 180 min+raster. Eleven skall kunna legitimera sig och vara närvarande under hela kurstiden.

Du måste enligt föreskrivterna delta aktiv i utbildningen. Alla människor är olika och vissa har lättare/svårare att uttrycka sina åsikter i en grupp och det skall kursledaren naturligtvis ta hänsyn till. Om du behöver tolk ordnar du det själv men meddela trafikskolan så att vi kan ordna med extra sittplatser.K ostnaden är 500:-/deltagare.

Välkommen!