Loading Laddar...
 

Utbildning Bil

För att kunna ta ett B-körkort måste du:

  • Ordna ett körkortstillstånd
  • Ordna en hälsodeklaration
  • Ordna en syntest
  • Gå den teoretiska utbildningen RiskEttan
  • Skaffa Dig körkunskaper
  • Gå den praktiska utbildningen RiskTvåan
  • Skaffa Dig teorikunskaper
  • Vid privat övningskörning även gå Introduktionskurs / Handledarkurs

Undervisningsplan B behörighet

ÖVERSIKT

Välkommen till Forsbergs Trafikskola

Vi är en trafikskola som funnits i Kungälv sedan 60- talet. Den ägs nu av Roger Forsberg.
På trafikskolan arbetar fyra trafiklärare och en receptionist i ljusa lokaler centralt i Kungälv.
Forsbergs Trafikskola bedriver utbildning på personbil, motorcykel, moped och ecodriving.

TEORIKURSER:

Våra teorikurser är lärarledda och bedrivs i föreläsningsform varvat med diskussioner och värderingsövningar. Du kommer att få delta i grupparbeten och se filmer om det aktuella ämnet.
Till vår hjälp på teorilektionerna har vi ett digitalt bildspel.
Under teorikursen får du också uppgifter om vilka pärmar och test som passar att göra efter varje lektion.
Vi är specialiserade på att utbilda elever med tex. dyslexi och olika inlärningsproblem.
Om du har problem med t.ex. läs och skrivsvårigheter, eller att behålla din koncentration, berätta det för oss så vi kan hjälpa dig så du får ut så mycket som möjligt av teorilektionerna.

Vi utbildar på följande teorikurser:
• Moped klass 1 teori
• Introduktionsutbildning för handledare och elev
• Körkorts teori för personbil, motorcykel
• Ecodriving teori
• Riskutbildning 1

INTRODUKTIONSUTBILDNING för handledare och elev:

Sedan 1:a januari 2006 måste alla handledare och elever gå en utbildning där ni får inblick i vad eleven ska kunna för att klara proven på vägverket.
Denna kurs är 3,5 timmar lång och innehåller naturligtvis raster där vi bjuder på fika.
På kursen pratar vi om lektionsplanering för kör övningarna som utbildningsplanen innefattar.
Ni pratar även om risker vid övningskörning och risker för den nyblivna föraren.

Målet för utbildningen är:
– att handledaren och eleven ska hitta ett bra sätt att samarbeta på i bilen
– att handledaren och eleven ska veta vad eleven ska kunna
– att ni ska få grundläggande kunskaper i hur era körlektioner ska planeras och stegras
– att ni ska få kännedom om de speciella risker som kan hända under övningskörningen
– att ni får kännedom om nybörjarens speciella risker

Vi har tillstånd från vägverket att bedriva den här utbildningen och vi följer deras kursplan.
Om du vill läsa vår utbildningsplan för Introduktionsutbildningen, be om den i receptionen.

RISKUTBILDNING 1

Fr.o.m. 1 april 2009 måste alla elever som ska ta körkort för behörighet B, personbil genomgå en utbildning om risker i trafiken. Kursen ska eleven genomgå i slutet av sin utbildning.
Den kursen är 3,5 timmar lång och innehåller raster där vi bjuder på fika.
Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner och värderingsövningar.

Vi ska prata om riskfyllda beteenden under körning för den nyblivne körkortsinnehavaren. Både beteenden som andra har i trafiken och du får själv tänka igenom vad för typ av bilförare du kan bli. Vi diskuterar både vad lagen säger och hur föraren påverkas av trötthet och alkohol och droger i trafiken. Tyngd läggs på att du som elev ska komma till insikt i att olyckor kan drabba alla, men att man som individ faktiskt kan välja köra ansvarsfullt och drogfritt

För att bli godkänd på kursen måste eleven vara delaktig.
Alla människor är olika och kursledaren tar naturligtvis hänsyn till dig som tycker att det är jobbigt att prata och delge andra dina åsikter i grupp. Tid finns efter kursens slut för dig och kursledaren så ni kan diskutera dina åsikter.
Eleven måste förstå vad kursledaren berättar så att hon kan ta ställning till de frågeställningar ni pratar om. Det går bra att ta med sig tolk som hjälper till att översätta.
Meddela till trafikskolan att ni kommer två stycken så vi kan planera fika och hur ni ska sitta i lokalen.

KÖRKORTSTEORI för person bil, traktor, mc:

Denna kurs innehåller sju teoritillfällen. Varje lektion är 2 timmar långa med avbrott för rast.
Du kommer att få arbetsuppgifter till varje teorilektion så du kan förbereda dig.
Teorilektionen inleds med att du får ett litet test från förgående teorilektion för att se om du förstått det vi pratade om då.
Detta test rättas på nästkommande lektion, för att du ska få en liten repetition.
Efter varje lektion kan du skriva en pärm med frågor baserade på de ämnen ni pratat om på lektionen.

Självvärdering:
Lektionerna 2-7 innehåller självvärdering.
Självvärderingen görs för att du ska bli medveten om dina egen kunskapsnivå.
Självvärderingen görs genom att du får uppskatta hur många frågor du kan svara rätt på i testet med frågor från förgående lektion.
Denna uppskattning jämförs senare med resultatet på testet. – Du blir då medveten om din tro på hur mycket du kan stämmer med verkligheten, och kan läsa mer om det behövs.

TEORILEKTIONERNAS INNEHÅLL:

Teori lektion 1

Informationslektion och vägmärkesgrupperna

Du får information om hur körkortsutbildningen och teorikursen är upplagd.
Vi tittar på Vägverkets kursplan för att se hur mycket det är du ska kunna för att ta ett körkort.
Vi tittar på både den teoretiska och praktiska delen.
Meningen är att du ska kunna göra en realistisk men grovt beräknad tidsåtgång för din utbildning, och därmed också kunna göra en kostnadsberäkning.
Du får reda på i vilken ordning tex. halkbanan kommer i din utbildning, och hur vägverkets prov är upplagt.
Du får råd och tips hur du ska kunna utnyttja oss på bästa sätt så du kan ta ditt körkort inom den tidsram du har planerat.
Vi pratar om på vilka grunder ditt körkort kan återkallas och tittar på hur vägmärkena delas in.
Vi presenterar även vårt läromedel
Efter den här lektionen ska du förstå hur omfattande kunskaper du behöver för att lära dig köra bil. Du vet var och hur du ska börja din utbildning.

Teorilektion 2 Grundläggande trafikregler:

Vägmärken, grundregeln, anvisningarna, grundläggande trafikregler, korsningar, oskyddade trafikanter

Vi tittar på varför vägmärkena har olika färg och form, och repeterar vad vägmärkesgrupperna heter och identifierar märken som är lika varandra. Vi tar reda på hur vägmärkena börjar och hur de slutar.
Du får reda på hur regelsystemet är uppbyggt och vi pratar om de grundläggande trafikreglerna,
de sk anvisningarna. Vi diskuterar även hur stora trafikljus reglerade korsningar fungerar.
Efter den här lektionen ska du förstå varför det är viktigt att kunna vägmärkesgrupperna och förstå att överallt finns en regel som reglerar vem som ska köra först.

Teorilektion 3 Mer trafikregler

Parkerings och omkörningsregler, järnvägskorsningar och oskyddade trafikanter och avsöknings teknik:

Vi pratar om regler kring parkering och hur du ska tolka de skyltar som reglerar parkeringen.
Du får reda på i vilka situationer du inte får köra om på i stadstrafik, och reglerna som gäller när det finns flera körfält.
Vi diskuterar regler kring järnvägskorsningar och hur du som nybliven bilförare ser och tolkar trafiken.
Du får lära dig mer om regler och de risker som gäller i trafiken när du möter oskyddade trafikanter.
Efter denna lektion har du djupare kunskap i hur du som nybörjare ser och tolkar trafiken och känner till riskerna med hur oskyddade vissa trafikantgrupper är.

Teorilektion 4 Fartens inverkan på körningen

Hastighetsbestämmelserna, risker och attityder, bilbälte, motorväg och motortrafikled, halka, miljö

Vi pratar om hur människan förstår fart och de risker det medför.
Du får lära dig vad situationsanpassad hastighet innebär och vilka bestämmelser som reglerar hastigheten oavsett vad det står för hastighet på skylten.
Vi diskuterar attityden till den hastighetsanpassning som förkommer på våra vägar och tar reda på hur långt du kommer på en sekund i 90 km/t.
Vad släpper du ut för gifter när du kör och hur sköter man sin bil på ett miljövänligt sätt.
Hur påverkar dessa utsläpp vår miljö och oss människor.
Du får konkreta råd om hur du ska använda och äga din bil på ett mer miljömedvetet sätt.
Efter den här lektionen har du förstått att det är svårt att förstå fart och har fått insikt i varför du måste tänka på miljön när du kör.

Teorilektion 5 Landsvägs körning

Risker på landsvägen, höger och vänstersvängar, vägren olycka, vilt och mörker

Vi pratar om de risker och regler som är knutna till landsvägskörning både i dagsljus och i mörker.
Hur fungerar samspelet med andra trafikanter och vilt i de höga farterna som är på landsvägen.
Vilka regler gäller vid en olycka? Vad har du för skyldigheter både vid olyckor med svårt skadade och vid "små" krockar.
Efter den här lektionen har du förstått vilka risker som är förknippade med körning på landsvägar under olika siktförhållanden.

Teorilektion 6 Bilen

Hur fungerar bilen, registrering, besiktning, last och släp

På den här lektionen får du veta hur bilen är konstruerad och fungerar i stora drag. Vi pratar om vad som händer från det att du vrider på startmotorn tills du åker iväg.
Vi diskuterar hur de nya säkerhetssystemen tex. EPS och låsningsfria bromsar fungerar. Vi tittar på ett registreringsbevis för att ta reda på när bilen ska besiktigas och du får en inblick i vilken typ av försäkringar som finns och vad de innehåller i stort.
Vi pratar om hur din last påverkar miljön och bilens stabilitet när den är fel lastad.
Vi diskuterar hur du kan räkna ut hur tungt släp du får dra med ditt B-körkort och hur släpet kan påverka bilens köregenskaper.
Efter denna lektion vet du mer om hur bilen fungerar och kan räkna ut hur tungt släp du får dra med din bil.

Teorilektion 7 Test

Nu testar du dina kunskaper med ett test som innehåller 70 frågor. Du börjar med att göra en självvärdering av dina teoretiska kunskaper, och skriver sedan provet. Provet rättar ni tillsammans med läraren och diskuterar frågeställningar som du inte förstod.
Sedan jämför du din självvärdering med provresultatet och vet då hur du ligger till och kan förbättra dina kunskaper inom de områden där det behövs.
Efter denna lektion vet du mer om vad du kan och vad du behöver plugga mer på och du vet hur du ska gå vidare på egen hand.

ENSKILDA TEORILEKTIONER

I fall du behöver hjälp med den teoretiska inlärningen kan du boka en enskild teorilektion.
Du kan boka enskild teori även om du tar förarbevis för moped eller traktorkort.
På en enskild lektion sitter du och en trafiklärare under 40 minuter och pluggar teori.
Lektionerna är anpassade efter dina behov och förutsättningar och naturligtvis tar vi hänsyn till dina förkunskaper.
Utbildningen sker genom att du får problemen förklarade för dig och nedskrivna/ ritade så du kan arbeta vidare hemma.
Vi tittar mycket på bilder och är även ute i trafiken för att se på olika situationer, för att du ska förstå hur den regeln ni diskuterar fungerar.
Nästa gång du träffar din lärare följs det ni pratade om upp för att se att du minns, så om det fungerar för dig så får du läxor.
Ni gör även sju stycken teoripärmar tillsammans för att på så sätt få med hela kunskapsområdet.
Vi har ett inlärningsprogram avsedda för datorer, Road Quiz där du "kör" runt en bil och hamnar i situationer. Du hör frågeställningen och lyssnar även på varför du svarat rätt eller fel.
Programmet har ljud på både frågor och svar. Fråga oss så presenterar vi dem för dig!!
Dina kunskaper testar vi sen på test som finns på våra datorer.
På dem kan vissa elever jobba självständigt eftersom de har ljudstöd, andra behöver hjälp med dessa frågor och arbetar vidare med enskilda teorilektioner.

TEORETISK KUNSKAPSKONTROLL

När du skrivit de pärmar med frågor som hör till varje teorilektion och fyra vägmärkes test är det dags att börja med frågor på datorerna.
Dessa test består av 70 frågor, varav 56 ska vara rätt för att bli godkänd. Testen har ljudstöd.
Sammanlagt är det 8 test, uppdelade på olika faser. Självklart kan du skriva faserna flera gånger.

Fas A
Fas B
Fas C
Fas fordon
Fas repetition

Slutprov

Frågorna i teoritesten kommer slumpvis och de frågor som du har svårt för återkommer, med olika formuleringar tills du svarar rätt på dem.
Varje fas innehåller ett ämne. Fas A, B och C innehåller frågor om alla trafikregler och människan.

Fas fordon handlar om fordonet.
Fas repetition består av tre prov som ska vara godkända och de repeterar dina svårigheter.

Till sist skriver du ett slut testet som kollar av dina kunskaper, och dessutom ser vi om du klarar av ett kunskapsprov på vägverket.
Du kan sedan fortsätta med frågor på dator med "dina svåraste frågor" och "dina svåraste ämnen" tills det är dags att skriva på vägverket.

KÖRLEKTIONER

Det finns 16 praktiska moment i utbildningsplanen, varje moment innehåller olika delar.
Här nedan följer alla 16 moment.

1 Körställning
a) stol och bälte
b) reglage

2 Inledande manövrering
a) start och stannande
b) krypkörning och styrning

3 Växling
a) uppväxling
b) bromsning
c) nedväxling

4 Manövrering i lutning
a) start utan handbroms
b) start med handbroms
c) start i nedförsbacke
d) uppfångning

5 Manövrering vid backning
a) backning
b) vändning
c) parkering

6 Säkerhetskontroll
a) funktion och vård
b) säkerhetskontroll
c) last

7 Samordning och broms
a) avsökning/ riskbedömning
b) samordning/ motorik
c) acceleration
d) bromsning

8 Mindre tätort
a) avsökning/riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) placering
d) väjningsregler

9 Mindre landsväg
a) avsökning/ riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) placering
d) väjningsregler
e) järnvägskorsning

10 Stadstrafik
a) Avsökning/ riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) högerregeln
d) huvudled
e) trafiksignal
f) enkelriktad trafik
g)cirkulationsplats
h) körfält
i) vändning och parkering

11 Landsväg
a) avsökning/ riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) placering
d) på och avfart
e) omkörning
f) vändning och parkering

12 Motorväg och motortrafikled
a) avsökning/ riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) motorväg
d) motortrafikled

13 Mörker
a) avsökning/ riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) mörkerdemonstration
d) möte
e) omkörning
f) parkering
g) nedsatt sikt

14 Halt väglag
a) på trafikövningsplats
b) på väg

15 Stadstrafik
a) tillämpning
b) utbildningskontroll

16 Landsväg
a) tillämpning
b) utbildningskontroll

KÖRLEKTIONER

En körlektion är 40 minuter lång.
Det finns 16 körövningar och varje övning är indelad i en eller flera moment.
Till ditt läromedel finns ett körhäfte med samma körövningar i. I detta häfte får du läxor och det tar med dig till varje lektion.
Med hjälp av ditt körhäfte får du också en tydlig bild av var i utbildningen du befinner dig. Det blir då lättare att avgöra hur mycket du har kvar.
En körövning tar inte nödvändigtvis en körlektion utan ibland kan den ta flera lektioner.
Har du förkunskaper kan du hinna med fler körövningar på en lektion.
Vi anpassar utbildningstakten efter dig personligen.

Inledning
En körlektion inleds med att ni går igenom läxan du fått och ni pratar igenom vad som ska göra på lektionen.
Ni pratar igenom det som ska repeteras från förra lektionen och om det är nya övningarna som du ska påbörja går ni igenom övningen.
Du och din lärare sätter upp ett mål för vad du ska klara av under lektionen.

Genomförande
Körövningarna kan läraren visa dig (demonstrera) eller berättar hur du ska göra (instruera dig) medans du kör.
Målet är att du självständigt ska kunna utföra övningen och finns det flera varianter ska du kunna välja den som är lämpligast i situationen.
Har du övat med din privata handledare visar du vad du kan och förhoppningsvis kan ni gå vidare i utbildningen.

Avslutning
När lektionen börjar närma sig sitt slut återvänder ni till trafikskolan. Ni ställer er frågan om du nådde målet ni satte upp i inledningen av lektionen, du ska också själv värdera hur körövningarna gått.

Du kommer under utbildningen få bedöma din förmåga att:
– manövrera bilen
– att klara en krissituation

Du ska även värdera ditt körbeteende och kunna se hur din erfarenhet påverkar körningen.

Utbildningskort
Ni fyller i vad som hände under lektionen i ett utbildningskort. Detta görs för att din lärare och du ska minnas exakt vad som gjordes under lektionen och vad som ska göras nästa lektion.
I det skriver läraren också upp om hon demonstrerat, instruerat eller om du arbetat självständigt med en övning.
När en körövning är godkänd kryssas detta i på utbildningskortets andra sida och du ser även här
hur mycket du har kvar av utbildningen.

Du får nya läxor till nästa lektion. Dessa läxor kan bestå i att läsa ett avsnitt i boken, se en film eller göra en stencil med uppgifter på eller arbeta i körhäftet.

Första körlektionen för dig som är nybörjare:

Din första lektion börjar med att din lärare kör dig till en lämplig plats att starta på. Tex en parkeringsplats.
Ni börjar direkt med körövning nr 1(se i trafikskolans utbildningsplan, i körhäfte A eller i detta dokument sidan sex

Första körlektionen för dig som har förkunskaper:
Din första lektion börjar med att vi göra en avstämning av var i utbildningen du befinner dig.
Du och din lärare avgör om du ska köra direkt från trafikskolan eller om du ska få skjuts till en lugnare plats.
Sedan kör du och din lärare testar av vilka kunskaper du har. Ni stannar och pratar igenom vad
läraren kommit fram till och börjar öva direkt.

För dig som kör med en privat handledare:
Du får gärna ta med din handledare i baksätet så ni kan få din utbildning riktigt effektiv.
Om din handledare inte är med på körlektionen berättar din trafiklärare alltid vad du kan öva på hemma, för det är mängdträningen som blir dyr att utföra på trafikskolan.
Du kan ta dina körhäften till hjälp för att förklara hur en övning ska genomföras om ni inte genomgått den numer obligatoriska introduktionsutbildningen för handledare och elev.

Utbildningskontroll:
När du har gått igenom körövningarna och din lärare anser att du börjar bli klar kommer du att få
göra en utbildningskontroll. Det är en körlektion där en lärare du inte kört med testar dina kunskaper.

Lektionen innehåller en säkerhetskontroll och därefter körning där läraren testar din förmågas att:
– ta självständiga beslut som är riskmedvetna
– köra med en situationsanpassad hastighet
– använda tydliga placeringar så trafikanterna runt omkring dig förstår dina avsikter
– följa lagar och regler
– manövrera bilen på ett miljömedvetet sätt

Efter kontrollen får du värdera din körning och höra lärarens åsikt och ni beslutar hur många körlektioner som kan behövas till vägverkets prov.
Lycka till med ditt körkort!!

1) INFORMATIONS LEKTION OCH VÄGMÄRKESGRUPPERNA

Syfte: Att ge eleven information om hur utbildningen är upplagd och hur hon ska tillgodogöra sig kunskaperna. Att ge eleven grundläggande kunskaper i hur vägmärkena delas in så att hon via form och färg på ett vägmärke lättare kan minnas vad det betyder.

Mål: Att eleven efter teorilektion 1 ska känna till trafikskolans undervisningsplaner/ vägverkets kursplan för teori och körning. Att hon fått läroböcker som passar och information om hur de ska användas. Eleven ska även få kännedom om reglerna runt övningskörning, teoriprov och kör prov och hur vägmärkena delas in.

Delmål:
kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:
• har kunskap om hur det går till att ta körkort
• har hittat ett läromedel som passar eleven
• har kunskap om hur trafikskolans rutiner fungerar
• känna till hur en van och en ovan förare söker av trafiken och hur de väljer ut vilken information som är viltigast
• kan redogöra för begreppen yt, djup och överinlärning och varseblivning
• kan redogöra för hur och varför vägmärkena delas in indelning

Självvärdering:

Målet är nått när eleven inser att det är viktigt att den kunskapen som hon får under sin körkortsutbildning ska ligga till grund för många år i trafiken och att hon måste lära sig med förståelse och insikt.

Genomförande:

Målet når eleven genom att delta på teorilektion 1 och löser uppgifterna i teorihäftet.

Läs i Körkortsboken: 9-19, 22-23, 192-197, 250-251
Läs i lättlästa körkortsboken: 2, 4, 7- 9, 16-18, 24, 46- 50
Förbered nästa teorilektion genom att läsa:
Körkortsboken: 20-22, 78-79, 271-285
Lättlästa körkortsboken: 38, 46, 50, 185

2) GRUNDLÄGGANDE TRAFIKREGLER

Syfte: Att eleven ska förstå varför reglerna finns.

Mål: Eleven ska kunna omsätta sina teoretiska kunskaper till praktiska och göra riktiga
bedömningar i olika situationer i trafiken.

Delmål:

Målet är nått när eleven kan:
– vägmärkesgrupperna
– redogöra för vägmärkenas betydelse
– redogöra för vad liknande vägmärken betyder genom att se formen på märket
– återge hur de olika vägmärkes gruppernas vägmärken börjar och slutar.
– redogöra vilka vägmarkeringar som kan kombineras med vägmärken för öka tydligheten
– redogöra och förstå innebörden av trafikens grundregel
– återge hur trafikens anvisningar fungerar, med fördjupning i varje anvisningsgrupp
– redogöra för hur trafikljusens olika signaler fungerar och hur de påverkar trafikflödet.
– återge olika grundläggande begrepp som tex. fordon, väg, vägtrafikant
– Återge vilka som räknas som oskyddade trafikanter och vilka risker som är förknippade med dem i trafiken
– Redogöra för vilka regler som gäller för fordonsförare i samspelet med oskyddade trafikanter

Självvärdering:

Målet är nått när eleven:
Själv kan känna att hon kan identifiera regler som gäller i korsningar och kan använda dem
med tanke på trafikens grundregeln.

Genomförande:

Målet når eleven genom att förbereda sig genom att läsa nedanstående sidor och deltar
på teorilektionen och studerar vidare.
Eleven löser de arbetsuppgifter som hör till teorilektionen och praktisera regeltillämpning i trafiken.

Eleven förbereder övningarna genom att:
Läs sidorna 20-25, 40-59, 78-79 + vägmärkes häftet i körkortsboken
Lösa sidorna 5-13 i körkortsbokens teorihäfte
Läs sidorna 31-58, 185 i Lättlästa Körkortsboken
Lösa sidorna 4-6, 14-33, i Lättlästa teorihäftet

Skriv 4 vägmärkestest
Skriv pärm 2

Se video film "polismannens tecken"

3) MER TRAFIKREGLER

Syfte: Att eleven ska få insikt hur ögat och hjärnan samarbetar med informationen hon får när hon kör.

Mål: Att eleven ska kunna identifiera risker/regler med andra fordon och oskyddade trafikanter så hon kan göra en riktigt urval av viktig information i trafiken.

Delmål:

Kunskapsmålet är nått när eleven kan:
– Återge vad begreppet defensiv körning innebär
– Redogöra för varför det är viktigt att placera bilen i trafiken
– Hålla isär begreppen stanna och parkera
– Redogöra för de platser där stopp / parkeringsförbud råder
– Redogöra för hur de vägmärken som gäller stannande och parkering fungerar
– redogöra för de regler som reglerar omkörning
– Återge hur man passerar en järnvägskorsning

Självvärdering:

Målet är nått när eleven inser att hennes förmåga att se och tolka trafiken påverkas av hur mycket kunskap och vilken attityd hon har till de regler/ riskerna hon möter i trafiken.

Genomförande:

Målet når eleven genom att förbereda sig och läsa nedanstående sidor och deltar på teorilektionen och arbetar vidare med att lösa de arbetsuppgifter som är kopplade till lektionen.

Eleven förbereder övningarna genom att:
Läs sidorna 32-33, 62-74, 82-93, 100-101, 194-197 Körkortsboken
Lös sidorna 13-16, 49 i teorihäftet
Läs sidorna 64-66, 118-122, 124, 142, 145-152 i lättlästa Körkortsboken
Lös sidorna 36, 48, 50-51, 54-61 i teorihäftet.
Se video "Janne långben", Vägarbetet

Testa kunskaperna med pärm TRU 3

4) HASTIGHET

Syfte: Att eleven i olika trafiksituationer förstår att anpassa hastigheten.

Mål: Att eleven vet hur farten kan påverkar henne och bilen.

Delmål:

Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:
– Redogöra för hastighetsbestämmelserna
– Värderar sin egen och andras attityder kring fart
– Redogöra för hur naturkrafterna påverkar körningen
– Redogör för hur varje del i stoppsträckan påverkar elevens bromsning
– Redogör för olika risker som är förknippade med för hög fart
– Värdera vikten av att alla i bilen, oavsett ålder är riktigt fastspända
– Redogöra för vilken typ av skyddsutrustning som ska användas för barn
– Återge var och när det är störst risk för halka
– Redogöra för vilka avgaser som bildas och hur dessa påverkar oss och naturen
– Redogöra för hur hon kan minska dessa avgasutsläpp
– Redogöra för vad en katalysator har för funktion
– Redogöra för hur man kan sköta sin bil miljövänligt
– Redogöra för lastens betydelse ur miljöperspektiv

Självvärdering:

Målet är nått när du förstår att det är svårt att förstå fart och därför – Redogöra för vilka avgaser som bildas och hur dessa påverkar oss och naturen
– Redogöra för hur hon kan minska dessa avgasutsläpp
– Redogöra för vad en katalysator har för funktion
– Redogöra för hur man kan sköta sin bil miljövänligt
– Redogöra för lastens betydelse ur miljöperspektiv

Självvärdering: Målet är nått när det är en självklarhet att använda bilbältet och eleven inser att hon själv kan påverka sin bils utsläpp och sin egen och andras säkerhet genom att välja en lämplig hastighet för situationen

Genomförande:

Målet når eleven genom att läsa nedanstående sidor och delta på teorilektionen och studera vidare med de arbetsuppgifter som är kopplade till lektionen.
Läs sidorna 80-83, 106-123, 165-167, 217-234 i Körkortsboken
Lös sidorna 14-16 i teorihäftet
Läs sidorna 10-13, 25-29, 130, 144-145, 153-156, 167-174 i Lättlästa körkortsboken
Lös sidorna 11-13, 62-63 i teorihäftet
Se videofilmerna:" Det plötsliga stoppet", "förr eller senare", Safe drive nr 3, 5
Lösa uppgifterna i pärm TRU 4

5) LANDSVÄG, OLYCKA, VILT OCH MÖRKER

Syfte: Syftet är nått när eleven kör på ett riskmedvetet sätt på olika typer av landsväg

Mål: Målet är nått när eleven inser att hon måste anpassa sin hastighet efter sikten och de risker som kan uppkomma på olika typer av landsväg

Delmål:

Kunskapsmålet är nått när eleven kan:
– Redogör för de regler som gäller på motorväg och motortrafikled
– Återge var olycksriskerna finns när hon kör på olika typer av landsväg
– Redogöra för hur en säker höger och vänstersväng kan genomföras
– Redogöra för reglerna om hur vägrenen används av olika trafikanter
– Återger de speciella risker som är förknippade med körning i mörker
– Redogöra för reglerna om helljus och hur det används vid möte och omkörning
– Återge reglerna för vilken belysning som ska vara tänd beroende på i vilken tid på dygnet och vilka väderomständigheter det är
– Reflektera över varför reflex är bra att använda och varför fotgängare ofta inte använder dem
– Återge när/var risken att råka på vilt är störst
– Redogöra för vilka vilt som ska anmälas vid viltolycka
– Redogöra för de regler som reglerar vad eleven ska göra vid olika typer av olyckor
– Bedöma sin egen kapacitet för att hjälpa till vid en olyckshändelse

Självvärdering:

Målet är nått när eleven inser att en riktig hastighetsanpassning reducerar risken att missa information som kan bidra till att körningen på landsvägen blir trafiksäker

Genomförande:

Målet når eleven genom att delta på teorilektionerna och läsa nedanstående sidor och studera vidare med hjälp av de arbetsuppgifterna som är kopplade till lektionen.
Läs sidorna 75-105, 110-111, 149-163, 253-261 i Körkortsboken
Lös sidorna 18-23, 33-36, 59-61 i teorihäftet
Läs sidorna 131-152, 156-169, 175-187 i lättlästa Körkortsboken
Lös sidorna 34-35, 63-68, 71-75, 80-83 i teorihäftet
Se videofilmerna: mörkerkörning, olycksrisker på landsväg i " Vem har gjort fel"
Lös uppgifterna i pärm TRU 5

6) FORDONET, ÄGANDET

Syfte: Att eleven ska förstå hur bilen fungerar så hon kan identifiera enklare fel i fordonets funktion

Mål: Eleven ska i stora drag kunna återge hur bilen är konstruerad och fungerar och vilka belysningskrav som finns.

Delmål:

Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:
– Redogöra för hur bilen är konstruerad och hur kraftöverföringen fungerar
– Redogöra för hur oljesystemet fungerar
– Redogöra för hur kylsystemet fungerar
– Redogöra för hur de olika bromsarna fungerar
– Redogöra för hur styrningen fungerar
– Redogöra för styrbarhet och stabilitet
– Redogöra för hur ett bra och miljövänligt däck är beskaffat
– Redogöra för vad man använder ett registreringsbevis
– Redogöra för skillnaden på kontroll/ registreringsbesiktning
– Återge vilken typ av försäkring en fordonsförare måste använda och hur halv/ hel försäkring fungerar
– Återge hur en bil/ släp ska lastas och hur lasten kan påverka bilens köregenskaper
– Bedöma med hjälp av registreringsbeviset om det är ett lätt eller tungt släp

Självvärdering:

Målet är nått när eleven kan upptäcka risker som är förknippade med fordonets funktion och manövrering.

Genomförande:

Målet når eleven genom att förbereda sig och att läsa nedanstående sidor, och delta på teorilektionen. På teorilektionen kommer eleven även att titta under motorhuven. Sedan studerar du på egen hand tills du tillgodogjort dig kunskaperna.

Eleven förbereder övningarna genom att:
Läs sidorna 124-148, 236-252 i Körkortsboken
Lös sidorna 30, 53-58 i Teorihäftet
Läs sidorna 69-79, 84-100, 173-174 i Lättlästa Körkortsboken
Lös sidorna 37-47 i teorihäftet
Se film "Scorpio", Safe driv avsnitt 8
Testa dina kunskaper i pärm TRU 6

7) TEORITEST MED GENOMGÅNG

Syfte: Att med ett test få eleven medveten om inom vilka teoretiska områden hon har brister inom.

Mål: Att eleven med kunskapen om var bristerna ligger kan studera vidare med trafikskolans hjälpmedel och med hjälp av trafikskolans personal.

Målet når eleven genom att hon skriver ett test som innehåller 70 frågor som är spridda över hela kunskapsområdet. De elever som behöver hjälp för att genomföra testet får hjälp efter sina personliga behov.
Innan eleven börjar skriva får hon göra en uppskattning om hur bra hon kan de olika teorimomenten
Detta jämförs sedan med resultatet på skrivningen och eleven får veta om hon överskattat sina kunskaper eller har en bra känsla för hur mycket hon kan.
När eleverna skrivit testet går läraren igenom testet gemensamt med eleverna och diskuterar de frågorna som eleverna har svårast för.
Målet är nått när eleven gemensamt gått igenom provet med de andra i lektionssalen och har fått förståelse för inom vilka områden hon behöver fördjupa sina kunskaper, och studerar vidare.
I hela vägverkets kursplan B finner du stöd för denna övning.

Du förbereder provet genom att:

Repetera hela Körkortsboken
Repetera hela teorihäftet
Läsa hela Lättlästa körkortsboken
Repetera hela Lättlästa teorihäftet

Körövning 1

KÖRSTÄLLNING

Syfte: Att eleven ska inse vikten av att ha en bra körställning.

Mål: Att eleven ska kunna ställa in förarstol och ratt så att hon sitter på ett trafiksäkert sätt och
når viktiga manöver och kontrollorgan.

Delmål:

1a,stol och bälte

I bilen ska eleven kunna:
– visa att hon kan ställa in stolen så hon har ett bra avstånd till ratten och når pedalerna lätt
– visa att hon kan sätta på sig bilbältet så det sitter åt och ligger över höfterna
– visa hur hon ställer in backspeglarna så hon ser en liten del av bilen och ser det bakre
dörrhandtaget
– vrida sitt huvud lagom mycket för att täcka in döda vinkeln

Teoretiskt ska eleven kunna redogöra för:
– de regler som gäller för bältesanvändning
– konsekvenserna av ett felaktigt använt bilbältet
– vad/ var döda vinkeln är

1b reglage
I bilen och teoretiskt ska eleven kunna återge:
– Var de vanligaste reglagen sitter
– hur de används

Självvärdering:

Målet är nått när eleven:
– själv kan hitta och använda dessa reglage
– själv kan känna och förstå vikten av en bra körställning
– använder bilbältet och ser till att även passagerarna använder det eller den typ av
skyddsutrustning som behövs

Genomförande:

Se i PVL:s lektionsplanering moment 1

Förbered lektionen genom att:
Läsa sid 9 i körhäftet A

Övningsområde: Trafikskolans parkering, ga; simbadets parkering

Körövning 2

INLEDANDE MANÖVRERING

Syfte: Att eleven lär sig hur samspelet mellan gas och koppling fungerar så att hon kan manövrera
bilen i mycket låga farter.

Mål: Att eleven självständigt och med uppsikt på övrig trafik kan starta och stanna bilen med så lite onödig gas som möjligt. Eleven ska kunna kombinera styrning med krypkörning och ha en grundläggande
känsla för bilens längd och bredd, och hur hon ska använda blicken för att få bilen dit du vill.

Delmål:

2a Start och stannande

I bilen ska eleven kunna visa att hon kan:
– ta en riktig handfattning på växelspaken, vinkla handen åt höger mellan 1:an och 2:an så hon inte får in friläget. Mellan 3:an och 4:an kunna mjukna i handen så växeln själv hoppar i rätt läge
– lägga i ettan och lossa parkeringsbromsen innan hon startar bilen
– med en lagom huvudvridning täcka in döda vinkeln och ha god kontroll på trafiken innan
hon ger tecken och kör iväg
– stanna bilen mjukt

Teoretiskt ska eleven kunna återge:
– hur kraftöverföringen fungerar
– vad döda vinkeln är
– hur uppsiktsrutinerna används vid start och stannande

2b krypkörning och styrning

I bilen ska eleven kunna visa att hon:
– kan styra bilen genom att korsa händerna och kunna utnyttja en liten fartökning för att få ratten
att återgå till raka hjul
– kan krypköra bilen med full förståelse för att kopplingen styr farten och med lagom mycket gas
– kan kombinera krypkörning med styrning i trånga utrymmen tex mellan koner
– har en god känsla för hur bred bilen är på diagonalen

Teoretiskt ska eleven kunna motivera:
– varför det är viktigt att använda blicken på rätt sätt.
– att kopplingen reglerar farten

Självärdering:

Målet är nått när du kan:
– När eleven bedömer sin förmåga att manövrera bilen i låg fart
– göra bilen körklar innan motorn startas
– har rätt uppsiktsrutiner innan du kör iväg och stannar
– göra mjuka starter och stannanden

Genomförande:

Se i PVL,s lektionsplanering moment 2
Förbered lektion genom att läsa
Sid 9 -18, 33 i körkortsboken
Sid 7-10, 31 i lättlästa körkortsboken
Lösa sid 10-14 i körhäfte A
Se videofilm A1

Övningarna sker på gamla simbadets parkering, Kastellegården
Körövning 3

VÄXLING

Syfte:
Eleven ska efter den trafiksituationen hon kör i kunna välja en lämplig bromsteknik och
använda bilens växellåda på ett miljön och bilen skonsamt sätt.

Mål:
Eleven ska lära sig att hantera växelspaken, samordna gas och koppling och utföra upp/ned
växling utan att titta på växelspaken eller vingla.
Elevens arbete med broms och växel ska vara klart innan hon svänger i en vägkorsning med
god sikt.
Hon ska också kunna utnyttja bilens rörelseenergi så att bränsleförbrukningen minskar.

Delmål:

3a Uppväxling

I bilen ska eleven kunna visa att hon kan:
– hantera växelspaken utan att titta på den och praktisera tidigare inlärd handfattning( se kö 2)
– kunna växla utan att vingla
– växla upp på ett för miljön bra sätt genom att hoppa i mellan växlarna när vägen och
sikten tillåter

Teoretiskt ska eleven kunna återge hur bilens varvtal påverkar bränsleförbrukningen

3b Bromsning

I bilen ska eleven kunna visa att hon:
– tittar bakåt i innerspegeln innan hon påbörjar bromsningen
– bromsar innan hon trycker ned kopplingen
– självständigt kan bromsa in och stanna på en angiven plats
– kan använda motorbroms när hon behöver sänka farten mot en situation och kan göra det
utan att vilseleda någon genom att inte visa bromsljuset

Teoretiskt ska eleven kunna återge:
– hur motorbromsning påverkar bränsleförbrukningen
– vilka effekterna blir om eleven trampar ned kopplingen före bromsen.

3c Nedväxling

I bilen ska eleven kunna visa att hon:
– kan växla till en lägre växel genom att först titta bakåt och sedan bromsa innan hon trycker
ned kopplingen och sedan lyfter kopplingen när bilen rullar i den växelns fart
– kan se ett motlut där tyngdkraften minskar bilens fart och det inte behövs broms innan hon växlar ner
– kan välja den nedväxlings metod som lämpar sig i den situationen hon befinner sig i
– självständigt kan se en korsning och i god tid före korsningen använda innerspegeln, ytterspegeln och döda vinkeln innan hon blinkar
– kan välja en lämplig växel och hinna lägga i den och få upp kopplingen innan svängen om
korsningen har god sikt
– kan svänga i en korsning med dålig sikt genom att anpassa farten mot korsningen och köra fram
med kopplingen nedtryckt så hon hinner söka av korsningen

Teoretiskt ska eleven kunna återge:
– hur man planerar vägsträckan fram mot en korsning där du ska svänga
– hur man tittar före, i och efter korsningen

Självvärdering:

Målet är nått när eleven:
Självständigt kan värdera sin förmåga att använda en för miljön bra broms- och växlingsteknik.

Genomförande:

Se i PVL´s lektionsplanering moment 3

Förbered momentet genom att:
Läs sida 33 i Körkortsboken
Sida 31 i Lättlästa körkortsboken
Lösa sid15-18 i körhäfte A
Se film A3, Rik utan rivstart, Sparsam körning

Övningsområde: Kastellegårdsvägen, komarken och Rollsbo industriområde
Körövning 4

MANÖVRERING I LUTNING

Syfte: Eleven ska kunna välja den typ av start i backe som är lämpligast för lutningen och miljön.

Mål: Eleven ska kunna starta i olika lutningar, med eller utan parkeringsbroms. I starterna ska
eleven kunna utnyttja rörelseenergin. Eleven ska även kunna göra ett tillfälligt stopp i uppförsbacke, ett s.k. uppfång.

Delmål:

I bilen ska eleven visa att hon kan:

A) Starta i backe med p-broms:
– starta i backe utan att rulla bakåt med hjälp av parkeringsbromsen
– med dragen handbroms, ge gas och höja kopplingen till det hon tror är dragläget och då långsamt
släppa handbromsen och korrigera med kopplingen om bilen rullar så att den står still på dragläget
– starta med god kontroll på övrig trafik ( se kö 2)

B) Starta i nedförsbacke:
– starta, med en för lutningen lämplig växel
– starta med god kontroll på övrig trafik

C) Starta i backe utan handbroms:
– utföra kontrollerade starter utan att använda handbroms genom att antingen stå med foten på bromsen
och kopplingen nedtryckt och då släppa bromsen och samtidigt höja kopplingen så hon står still på dragläget
– eller stå med foten på bromsen och ha kopplingen nedtryckt och då höja kopplingen till dragläget
och då släppa bromsen och stå still
– starta med god kontroll på övrig trafik

D) Uppfångning:
– köra fram mot en korsning med dålig sikt eller trafik och ca 10 meter innan sänka farten
och växla ner till 1:an och fånga upp bilen på dragläget
– köra i väg när korsningen är fri från trafik med gas anpassad efter lutningen

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för vilken typ av start i backe man använder i olika situationer
– redogöra för miljövinsterna med att starta på en högre växel vid start i nedförsbacke

Självvärdering:

Målet är uppnått när eleven själv bedömer sin förmåga att manövrera i lutning.

Genomförande:

Se i PVL,s lektionsplanering moment 4

Momentet förbereder eleven genom att:
Läs sid 33 i körkortsboken
Läs sid 31i Lättlästa Körkortsboken
Lösa sid 20-23 i körhäfte A
Se videofilm A2

Övningsområde: Backarna i Komarken och i Skälebräcke.
Körövning 5

MANÖVRERING VID BACKNING

Syfte: Eleven ska kunna manövrera fordonet bakåt på ett trafiksäkert sätt med god uppsikt och
uppmärksamma riskerna så hon inte blir ett hinder eller en fara i trafiken.
Eleven ska vid manövrering tänka på miljön och inse vikten av att inte stå på tomgång.

Mål: Eleven ska kunna ta en lämplig körställning och utföra rak backning och backa bilen i sväng
med åtföljande rak backning.
Eleven skall ha god kännedom om hjulets väg och kunna bedöma bilens begränsning i sid och
längsled så att hon kan manövrera bilen vid backning i trånga utrymmen.

Delmål:

a) Backning:
I bilen ska eleven kunna:
– inta en körställning så hon lätt kan växla med blicken bakåt- framåt och i sidorna
– ha en god uppmärksamhet runt bilen i täta intervaller
– backa rakt, utan större kursavvikelser och med hjälp av ett riktmärke och genom att hålla ratten stilla
– backa i sväng med åtföljande upprätning av bilen
– tillämpa backning i sväng runt ett gatuhörn:
– ha kontroll på trafiken minst tre gånger
– backa sakta och stanna om det kommer annan trafik
– Bedömer hjulens väg vid sväng
– kunna räta upp bilen och backa rakt ca 10-15 meter

Teoretisk ska eleven kunna:
– redogöra för de regler som gäller vid backning
– redogöra för de risker som finns vid backning
– var bilens svängpunkt finns, och hur du finner "raka hjul"

b) Vändning:
I bilen ska eleven kunna:
– vända på ett trafiksäkert sätt genom att ha tillräckligt låg fart så hon hinner titta så det inte
kommer annan trafik
– utföra en saxvändning och välja en lämplig typ av väg att göra den på
– utföra en vändning i en trevägskorsning med först en vänstersväng med kontroll på övrig trafik,
sedan en rak backning med kontroll på trafiken runtomkring och sedan en start( se kö 2)
– utföra en vändning i en fyrvägskorsning på det sätt som sikten i korsningen tillåter med kontroll på övrig trafik både fram och bak(se moment backning kö 5)
– välja den typ av vändning som är trafiksäkrast

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för risken med att vända med en sk U-sväng
– olika metoder som man kan vända bilen på

C) Parkering:
I bilen ska eleven kunna:
– backa in i parkeringsrutor på två sätt med låg fart och kontrollera trafiken regelbundet.
– hon ska visa att hon vet hur hjulen rör sig och få bilen mitt i rutan med max tre omtag
– självständigt välja den typ av inbackning som passar parkeringsrutan
– köra in i parkeringsrutor med kontroll över axeln innan hon svänger över motgående trafiks körfält
och hamna mitt i rutan med max ett omtag
– inse betydelsen av att inte stå på tomgång när parkeringen är utförd
– inse att det ur miljösynpunkt är "billigare" att backa in och parkera när motorn är varm
än att göra det med kall motor
– se till att bilen inte kommer i rullning
– se till att bilen inte kan användas av obehörig

Teoretiskt ska eleven kunna redogöra för:
– hur det går till att köra in i parkeringsrutor
– hur det går till att backa in i parkeringsrutor
– betydelsen av att inte stå på tomgång, och att det ur miljösynpunkt är billigare att
backa in och parkera med en varm motor

Självvärdering:

Målet är nått när eleven:
– bedömer sin förmåga att backa, vända och parkera
– bedömer sin förmåga att upptäcka risker som är förknippade med backning, vändning
och parkering
– självständigt kunna välja en "lätt" parkeringsplats och parkera i den

Genomförande:

Se i PVL´s lektionsplanering moment 5

Momentet förbereds genom att:
Läsa sida 33, 67, 109,159 i Körkortsboken
Läsa sida 143 i Lättlästa Körkortsboken
Lösa sida 24-26 i Körhäfte A
Se videofilm A4

Övningsområde: Ga: Simbadets parkering och Komarken
Körövning 6

SÄKERHETSKONTROLL

Syfte: Eleven ska förstå vikten av att göra regelbundna kontroller på fordonet.

Mål: Eleven ska efter utbildningen kunna utföra en säkerhetskontroll på bilen och identifiera fel och förslitningar och därefter vidta lämpliga åtgärder. Eleven ska förstå att det är viktigt att serva
bilen regelbundet och kunna förankra last så att olyckor förhindras.

Delmål:

A) Funktion/ vård:
I bilen ska eleven kunna visa att hon kan:
– använda instruktionsboken
– avläsa instrument
– använda kontrollorganen

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för kontrollampornas betydelse och vad färgerna betyder
– redogöra för var och hur de olika vätskorna används
– återge för och nackdelar med luftkonditionering
– återge reglerna för däckstyper, tider och mönsterdjup

B) Säkerhetskontroll:
I bilen ska eleven kunna:
– utföra säkerhetskontrollens alla delar och förstå vad och varför hon kontrollerar
– ta viktiga delar ur säkerhetskontrollen om väder eller väglag kräver det
– förstå vikten av att serva bilen regelbundet

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för hur man kontrollerar bilens bromsar, styrinrättning, däck och belysning
– redogöra för vilka faktorer som påverkar vilka särskilda kontroller man bör göra
– redogöra för varför bilen ska servas regelbundet

C) Last:
I bilen ska eleven kunna:
– förstå att onödig last påverkar bränsleförbrukningen

Teoretiskt ska eleven kunna:
– återge reglerna som gäller för fordonets last
– redogöra för hur lasten påverkar bränsleförbrukningen
– redogöra för hur lasten kan påverka bilens styrbarhet och stabilitet

Självvärdering:

Målet är nått när eleven inser att regelbundna kontroller är viktigt ur både säkerhets och
miljösynpunkt och är motiverad att göra sådana med sin egen bil.

Genomförande:

Se i PVL,s lektionsplanering moment 6

Momentet förbereds genom att eleven:
Läser sida 14-15, 77, 80-83, 86-89 i Körkortsboken
Läser sida 132-147, 242-243, 247-249 i Lättlästa körkortsboken
Löser sida 25-32 i teorihäftet för körkortsboken
Löser sida 35-39 i teorihäftet för Lättlästa körkortsboken
Löser sida 27-30i körhäftet A
Ser videofilm A7 om säkerhetskontroll
Deltar i teorilektion 4 och 5

Övningsområde: På trafikskolan och på vår parkering och P-huset Klocktornet.
Körövning 7

SAMORDNING/ BROMS

Syfte: Att kontrollera att eleven kan manövrera bilen med bra avsöknings och uppsiktsrutiner.
Att eleven kan genomföra en acceleration och en hård effektiv inbromsning.

Mål: Eleven ska i olika lutningar kunna se och anpassa hastigheten till korsningar och risker,
utan att uppmärksamheten försämras. Vidare ska hon kunna utföra snabba accelerationer så
miljövänligt som det går och utföra hårda inbromsningar.

Delmål:

A) Avsökning/ riskbedömning:
I bilen ska eleven kunna visa att hon kan:
– se korsningar i god tid så hon hinner anpassa sin fart och kontrollerar trafiken bakom sig
– tittar minst tre gånger i korsningen innan hon kommer ut i korsningen
– börja titta åt det håll som har bäst sikt
– inte låsa blicken

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för skillnaden i avsökningsteknik hos en erfaren/ oerfaren förare
– redogöra för begreppen periferi/ direkt seende och selektiv varseblivning
– redogöra för avsökningens betydelse för bränsleåtgången

B) Samordning/ motorik:
I bilen ska eleven kunna:
– tillämpa tidigare inlärda kör moment i en lugn trafikmiljö tills hon manövrerar bilen lungt och mjukt med god kontroll i speglar och söker av korsningarna ( se körövningarna 1-7)
– hantera kontroll och manöverorgan
– använda reglagen utan att uppmärksamheten försämras

Teoretiskt ska eleven kunna:
Se på tidigare körövningar 1- 7

C) Acceleration:
I bilen ska eleven kunna:
– utföra en snabb och stabil acceleration från stillastående upp till 70 km/t
– kunna utnyttja bilens vridmoment

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för vid vilka tillfällen man kan behöva göra kraftiga accelerationer
– redogöra för hur långt man kan accelerera på växlarna
– redogöra för hur bränsleförbrukningen påverkas

D) Bromsningar:
I bilen ska eleven kunna:
– utföra en hård inbromsning från 70 km/t till stopp, där ABS'en arbetar
– bromsa hårt i början av bromsningen och mjukna på slutet
– kunna stanna på en rimlig bromssträcka beroende på väglaget
– förstå hur lång bromssträckan är i olika farter
– förstå att till bromssträckan kommer även reaktionssträckans längd

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för begreppet reaktionssträcka
– redogöra för begreppen bromsträcka, stoppsträcka och rörelseenergi
– redogöra för hur hon räknar ut hur långt, hur många gånger större dessa begrepp blir när
hon ökar/ minskar farten

Självvärdering:

Målet är nått när eleven:
– bedömer sin förmåga att manövrera bilen med god uppsikt före, i och efter en korsning
– bedömer sin förmåga att klara en uppkommen krissituation
– bedömer sin förmåga att accelerera och bromsa

Genomförande:

Se i PVL,s verktygslåda moment 7

Förbered övningarna genom att:
Läs sid 53, 67-68 i Körkortsboken
Läa sid 77, 120-135, 247-249 i Lättlästa körkorsboken
Lösa sid 31-32 i körhäfte A
Se film A5 och "Det plötsliga stoppet"

Övningsområde: Komarken, gatorna kring trafikskolan, Rollsbo industriområde och Skälebräcke industri område.

Körövning 8

MINDRE TÄTORT

Syfte: Eleven ska i mindre tätort ha en sådan hastighetsanpassning att hon hinner välja ut viktig
information och kan göra trafiksäkra beslut.

Mål: Eleven ska tillämpa en bra avsökningsteknik så att hon hinner anpassa farten efter sikten
och kan identifiera risker och den trafikregeln som gäller i situationen.
Eleven ska köra med tydliga placeringar så att andra trafikanter förstår hennes avsikter.

Delmål:

A) Avsökning/ riskbedömning:
I bilen ska eleven visa att hon kan:
– tillämpa den tidigare inlärda uppsikts och avsökningsrutinen i lugn stadstrafik (se körövning 3 och 7)
– identifierar risker och anpassar farten mot risken tex. cykelbanor, bussar som stannat vid
hållplatser eller skymda situationer
– selekterar ut den viktigaste informationen och anpassa farten efter situationen

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för vikten av att inte låsa blicken
– redogöra för olika typer av risker som kan förekomma
– återge hur hon söker av en korsning

B) Hastighetsanpassning:
I bilen ska eleven kunna:
– anpassa hastigheten efter sikten i korsningar( se kö 7)
– anpassa hastigheten så hon kan identifiera risker
– anpassa hastigheten till oskyddade trafikanter så att de känner sig trygga och vågar gå /cykla
över helst utan att vi behöver stanna
– anpassa hastigheten så att antalet stopp minimeras
– utnyttja fria raksträckor genom att öka farten
Teoretiskt ska eleven kunna:
– återger de grundläggande hastighetsreglerna
– redogöra för begreppet tillräckligt låg fart
– redogör för begreppet defensiv körning
– redogöra för hur man kör miljömedvetet

C) Placeringar:
I bilen ska eleven kunna:
– självständigt placera sig tydligt innan korsningar
– placerar sig med förståelse för mötande fordons behov av plats
– ta en lämplig placering efter sväng beroende på om det finns parkerade bilar

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogör för hur och varför man placerar sig på vägen
– redogöra för när hon ska ge tecken

D) Väjningsregler:
I bilen ska eleven kunna:
– tillämpa trafikens grundregel vid behov
– identifiera vilken trafikregel som gäller innan hon kommer fram till korsningen
– regelbundet söka av höger hörn för att identifiera huvudleder
– tillämpar reglerna vid möte
– tillämpar väjningsreglerna mot oskyddade trafikanter
– tydligt visa sin avsikt mot andra trafikanter

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för trafikens grundregel
– redogöra för hur hon identifierar en huvudled
– redogöra för hur hon identifierar en korsnings trafikregel
– redogör för svängregeln

Självvärdering:

Målet är nått när eleven:
– bedömer sin förmåga att upptäcka risker
– bedömer sin förmåga att anpassa farten efter situationen
– bedömer sin förmåga att tidigt identifiera regeln som gäller i en korsning
– värderar sitt körbeteende i samspelet med andra trafikanter
– bedömer sin förmåga att köra miljövänligt
– värderar sin tydlighet i trafiken med både tecken och placeringar
– värderar sin egen erfarenhet av körning i mindre tätort

Genomförande:

Se i PVL´s verktygslåda moment 8

Förbered momentet genom att:
Läs sida i 53, 67-68 Körkortsboken
Läs sida 26-27, 32-33, 40-45, 196-197 Lättlästa körkortsboken
Lösa sida 33-40 i körhäfte A
Se filmerna "polismans tecken" och "Var beredd"

Övningsområde: Komarken, gatorna runt trafikskolan, Ivar Claessonsgatan
Körövning 9

MINDRE LANDSVÄG

Syfte: Att eleven på mindre landsväg kör med trafiksäkra placeringar och med en lämplig
hastighetsanpassning så hon kan identifiera faror och hinner hantera dem på ett bra sätt.

Mål: Att eleven på en mindre landsväg kan använda ett trafiksäkert spårval och en för vägen lämplig hastighetsanpassning. Eleven ska kunna utnyttja vägens utseende så att hon förbrukar så lite bränsle som möjligt. Hon ska kunna anpassa farten utifrån sikten när hon passerar järnvägskorsningar.

Delmål:

A) Avsökning/riskbedömning:
I bilen ska eleven kunna visa att hon kan:
– använda sig av en rörlig blick och ser korsningar och utfarter vid sidan av vägen
– köra med fantasi så hon inte blir överraskad av plötsligt uppdykande faror
– tittar långt fram för att se hur vägen svänger och om hon möter någon trafikant eller hinder i
vägen
– tittat ofta bakåt för att se upphinnande fordon

Teoretiskt ska eleven kunna:
– återge hur hon söker av denna trafikmiljön
– redogöra för hur avsökningen påverkas av hastighetsanpassningen
– ge exempel på farliga situationer på mindre landsväg
– ge exempel på hur hon kan se att avståndet till framförvarande är lagom långt
– redogöra för begreppet enskild väg
– återge hur hon ska skydda oskyddade trafikanter

B) Hastighetsanpassning:
I bilen ska eleven kunna:
– köra med fantasi så hon kan anpassa farten efter plötsligt upp dykande faror
– anpassa farten till korsningar och utfarter så hon hinner stanna om det behövs
– använda en lämplig hastighet så hon inte hamnar i för vägtypen vanliga riskfyllda situationer
– använda upp och nedförsbackar för att köra så bränslesnålt som möjligt
– anpassa farten i en inbromsning väl medveten om fartblindhetens påverkan
– anpassa farten så hon ser brett, väl medveten om tunnelseendets påverkan
– öka farten där det finns möjlighet till gällande hastighetsbegränsning

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för hastighetsreglerna
– redogöra för begreppet tillräckligt låg fart
– redogöra för begreppen tunnelseende och fartblindhet
– redogöra för hur hastighetsanpassningen påverkar bränsleförbrukningen
– redogöra för hur naturkrafterna påverkar körningen
– återge hur långt bilen rullar på en sekund i olika hastigheter
– redogöra för hur stoppsträckan kan minskas genom att eleven är bromsberedd

C) Placering:
I bilen ska eleven kunna:
– placera bilen rätt vid färd rakt fram och vid möte
– placera bilen långt till höger när det är dålig sikt tex. backkrön eller skymd kurva
– utnyttja en kurva med bra sikt och kunna gena genom kurvan på ett trafiksäkert sätt
– köra med ett lämpligt avstånd till framförvarande

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för begreppet ljusa och mörka kurvor och hur man kan placera sig i dessa
– återge hur en felaktig placering i en kurva kan påverka stabiliteten

D) Väjningsregler:
I bilen ska eleven kunna:
– köra efter trafikens grundregel
– identifiera korsningarnas regler och tillämpa dem på ett trafiksäkert sätt
– anpassa farten mot korsningarna så att andra förstår hennes avsikt

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för de vägmärken som förekommer
– redogöra för skillnaden på en utfart och en enskild väg
– redogöra för de trafikregler, vägmärken och markeringar som finns på mindre landsväg

E) Järnvägskorsning:
I bilen ska eleven kunna:
– se korsningen i god tid och anpassa farten efter sikten
– köra med ett lämpligt växelval
– tolka de anvisningar som finns vid korsningen på ett trafiksäkert sätt
– titta i järnvägskorsningen som en vanlig korsning mellan vägar
– kör med stor riskmedvetenhet så inga faror uppstår

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för de regler som gäller vid en järnvägskorsning
– redogöra för hur man närmar sig och anpassar farten i en järnvägskorsning
– redogör för vad man gör vid ett nödstopp vid eller i en järnvägskorsning
– ge exempel på risker med passerandet av en järnvägskorsning

Självvärdering:

Målet är nått när eleven:
– bedömer sin förmåga att köra riskmedvetet på mindre landsväg
– värderar sitt eget körbeteende
– värderar hur den egna erfarenheten påverkar körningen
– bedömer sin förmåga att klara en krissituation

Genomförande:

Se i PVL,s verktygslåda i moment 9
Förbered övningen genom att:
Läs sida 64-67, 129-155 i Körkortsboken
Läs sida 98-105 i Lättlästa körkortsboken
Läs sida 41-46 i körhäfte A
Se videofilm A6, "Det händer aldrig mig", "tåget kommer"

Övningsområden: Prästvägen, Dösebacka vägen, Bollstavägen, Skårbyvägen och vägarna i Rödbo.
Körövning 10

STADSTRAFIK

Syfte: Att eleven när hon kör i tätort kan samspela med övriga trafikanter med tydligt risktänkande och kör med ett defensivt körsätt.

Mål: Att eleven kan anpassa sin hastighet så hon hinner söka av situationen och gör en riktig
bedömning av de risker och regler som gäller i situationen. Eleven ska vidare kunna samspela med övriga trafikanter genom tydliga placeringar och kunna genomföra körfältsbyten på ett trafiksäkert sätt.
Eleven ska tillämpa reglerna för vändning, stannande och parkering.
Eleven ska genomföra dessa övningar med en miljömedveten körstil.
Delmål:

A) Avsökning/ riskbedömning:
I bilen ska eleven visa att hon kan:
– ha en bra avsökningsteknik före, genom efter en korsning( se kö 7)
– förutser risker
– se och välja ut de vägmärken som är viktiga för körningen
Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för risken med att låsa blicken
– redogöra för hur hon tittar och tänker innan, i och efter en korsning
– redogör för de vägmärken och markeringar som förekommer i stadstrafik

B) Hastighetsanpassning:
I bilen ska eleven kunna:
– anpassa sin hastighet så hon hinner se vad som händer och kan göra en riktig bedömning av situationen
– anpassar hastigheten efter risker som hon kan förutse
– se hastighetsskyltarna och kan göra en lämplig hastighetsanpassning
– köra sparsamt

Teoretiskt ska eleven kunna redogöra för:
– hur hastighetsskyltarna fungerar
– begreppet "tillräckligt låg fart"
– begreppet " defensiv körning"
– hur hastighetsanpassningen kan påverka bränsleförbrukningen

C) Högerregeln:
I bilen ska eleven kunna:
– i god tid identifiera de korsningar där högerregeln gäller
– tillämpa högerregeln där korsande trafik är införstådda med situationen
– tillämpa grundregeln där korsande trafik inte är införstådda med regeln som gäller i situationen
– i en högersväng köra före trafiken från vänster
– i en vänstersväng tydligt lämna företräde åt trafik rakt framifrån och de som ska svänga höger

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för hur en högerregelskorsning ser ut
– redogöra för hur högerregeln gäller vid andra situationer tex. inne på parkering, svängregeln
– redogöra för vem som bör köra först i en högerregelssituation
– redogöra för grundregeln
– redogöra för riskerna med högerregeln

D) Huvudled:
I bilen ska eleven kunna:
– söka av höger hörn och se när huvudleden börjar
– köra mot väjningsplikten på ett sådant sätt att trafiken på huvudleden inte störs
– köra in på en huvudled med en bra hastighetsanpassning
– köra rakt fram på en huvudled med en god kontroll på korsande vägar
– svänga vänster och höger från en huvudled och lämna företräde för rätt trafikanter
– ge tecken när huvudleden fortsätter i en korsningen

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för hur en huvudled börjar, svänger och slutar
– redogöra för reglerna/ riskerna när hon kör in
– redogöra för reglerna/ riskerna vid färd rakt fram
– redogöra för reglerna / riskerna när hon svänger av
– redogöra för svängregeln

E) Trafiksignal:
I bilen ska eleven kunna:
– se på trafikljuset vilka bilar och andra trafikanter som får grönt samtidigt
– hastighetsanpassa farten i korsningen efter de trafikanter som har grönt
– köra höger, rakt fram och vänster väl medveten om regler och risker
– närma sig ett trafikljus och kunna se att det varit grönt en längre tid och göra sig beredd att stanna
– se att övriga trafikanter i korsningen står still
– planera vid färd mot ett ljus om vad som händer när ljuset slår om

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för de olika signalernas betydelse
– redogöra för anvisningarnas rangordning och konsekvensen av gult blinkande ljus
– redogöra för risken med korsningar med trafikljus
– redogöra för hur man kör sparsamt vid trafikljus

F) Enkelriktad trafik:
I bilen ska eleven kunna:
– identifiera de gator som är enkelriktade
– välja en lämplig placering beroende på var du ska köra
– förutse risker

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för hur en enkelriktad gata är skyltad
– redogöra för de särskilda regler som gäller
– redogöra för risker med enkelriktade gator

G) Cirkulationsplats:
I bilen ska eleven kunna:
– se trafiken i cirkulationen och avgöra var de ska så hon inte behöver stanna i onödan
– underlätta för övriga trafikanter genom att vara tydlig med tecken
– underlätta för övriga trafikanter genom att göra tydliga placeringar:
– högersväng: ge tecken till höger och placera dig nära höger kant med bilens nos riktad åt höger
– rakt fram: hålla höger körfält utan att gena och kunna se när det är lämpligare att använda vänster körfält
– vänster: ge tecken till vänster och ligg nära vänsterkanten och byt ner till höger körfält innan vägen som ansluter rakt fram
– innan hon byter till höger körfält i en vänstersväng tittar hon i döda vinkeln
– förutser risker

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogör för de regler som gäller i en cirkulationsplats
– redogör för de risker som finns
– redogör hur man närmar sig och passerar en cirkulationsplats
– redogör för varför och hur det är lämpligt att placera sig

H) Körfält:
I bilen ska eleven kunna:
– inse risker med körfältsbyten och kökörning och passerande till höger
– köra med lagom avstånd till framförvarande trafik
– genomföra trafiksäkra körfältsbyten med bra uppsiktsrutiner, först i innerspegeln sedan ytterspegeln och döda vinkeln. Därefter ska hon ge tecken och kontrollera trafiken ytterligare en gång.
– välja lämpligt körfält med tanke på fortsatt färd
– se när ett körfält börjar och göra ett tidigt byte
– tillämpa kugghjulsprincipen

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för hur man byter körfält
– redogöra för reglerna som gäller vid omkörning och passerande
– redogöra för hur kugghjulsprincipen fungerar
– redogöra för risker med körfältsbyten
– redogöra för hur man använder blicken och tecknet innan körfältsbytet

I) Vändning/ parkering:
I bilen ska eleven kunna:
– tillämpa olika vändningar på ett riskmedvetet sätt
– självständigt vända i en trevägskorsning med kontroll på övrig trafik i både backningen och
starten(se kö 5)
– självständigt välja en parkeringsplats och ett lämpligt sätt att parkera efter trafiksituationen(se kö 5)
– tillämpar de regler som gäller vid stannande och parkering

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för de regler som gäller vid stannande, parkering och vändning
– redogör för vägmärken och markeringar som är förknippade med stannande och parkering
– redogör för hur man vänder på trafiksäkrast sätt
– redogör för risken med att vända

Självvärdering:

Målet är nått när eleven:

– värderar sitt eget körbeteende
– värderar sin förmåga att planera sin körning för att undvika onödiga stopp och köra ekonomiskt
– värderar sin förmåga att samspela med övriga trafikanter
– bedömer sin förmåga att upptäcka risker och klara av dem

Genomförande:

Se PVL,s verktygslåda moment 10

Du förbereder dessa körövningar genom att:
Läs sid 42, 106, 110, 112-113, 137 i Körkortsboken
Läs sid 30-73 i Lättlästa Körkortsboken
Lösa sid 4-35 i körhäfte B
Se filmerna: B-körning i stadstrafik, "Janne Långben som bilförare", "Att döda ett barn", " Nu vet jag att gud inte finns"

Övningsområden: Kungälvs Centrum Bohus Centrum och Ytterby
Körövning 11

LANDSVÄG

Syfte: Att eleven på olika typer av landsväg kan se de speciella risker som finns och kör med
en väl anpassad hastighet så att eventuella risksituationer minimeras.

Mål: Att eleven på olika typer av landsväg kör med en bra och miljövänlig hastighetsanpassning
till de olika risker som finns på vägtypen. Eleven ska också kunna genomföra höger och
vänstersvängar samt omkörningar på ett riskmedvetet sätt. Eleven ska kunna utföra trafiksäkra
vändningar och hitta lämpliga platser att stanna och parkera på.

Delmål:

A) Avsökning/ riskbedömning:
I bilen ska eleven kunna:
– se korsningar/ utfarter hon passerar i god tid och vidta rätt åtgärder för att förhindra att en olycka sker
– köra med en bred avsökning så att hon hinner se faror och identifiera risker framför och bakom
och på sidorna om fordonet

Teoretiskt ska eleven kunna redogöra för:
– risker som kan finnas i den aktuella miljön tex. tunnelseende, skymda kurvor mfl
– betydelsen av de vägmärken och markeringar som förekommer
– på vilka platser och vilka tidpunkter risken är störst för vilt

B) Hastighetsanpassning:
I bilen ska eleven kunna:
– köra sparsamt( se kö 3) samt utnyttja vägens lutning för att minska bränsleåtgången
– anpassa sin hastighet till sikt, väglag och trafik och eventuella risker utan att
tempot blir för långsamt eller snabbt
– accelerera på de ställen där de behövs för trafiksäkerheten
– titta bakåt innan hon placerar sig eller genar( se övning C)

Teoretiskt ska eleven kunna redogöra för:
– hastighetsreglerna
– begreppet tillräckligt låg fart
– olika sätt att köra sparsamt på
– risker med att köra med felaktig hastighetsanpassning på landsväg

C) Placering:
I bilen ska eleven kunna:
– se långt fram på vägen så hon kan "se" linjen genom kurvorna för att få ett bra spårval
– gena mot körfältets mitt i en vänsterkurva med bra sikt
– passera vägens mittlinje i en vänsterkurva med fri sikt
– hålla sig till höger i en vänsterkurva med skymd sikt
– hålla sig nära högerkanten i en högerkurva med skymd sikt
– se att en högerkurva har bra sikt och utnyttja vänster sida av vägen för att få ett bra spårval
– köra med bra avstånd till framförvarande
– använda de hjälpmedel som finns utmed vägen för att avgöra om avståndet till framförvarande
är tillräckligt
– använda vägrenen på ett riskmedvetet sätt vid avfart, påfart och omkörning

Teoretiskt ska eleven kunna.
– redogöra för de risker som är förknippade med att en felaktig kurvteknik
– redogöra för reglerna kring vägrenskörning
– redogöra för riskerna med att använda vägrenen
– redogöra för hur eleven kan hålla ett bra avstånd till framförvarande

D) På/ Avfart:
I bilen ska eleven kunna:

påfart högersväng och vänstersväng

– köra medveten om riskerna
– köra fram mot en korsning på en större väg utan att skrämma trafiken
– söka av korsningen åt både vänster och höger
– bedöma hastigheten på bilarna på ett säkert sätt
– kunna vänta med att köra ut tills det är fritt eller bilarna kommer på lagom långt avstånd
för att hon ska kunna genomföra en säker påfart
– accelerera och kontrollera sikten bakåt minst en gång
– använda vägrenen eller annan breddning på vägen om det oväntat dyker upp ett fordon
som hon har missbedömt avståndet till

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för hur hon närmar sig en annan väg utan att skrämmas
– redogöra för risken att missa en bil som gör en omkörning på vägen hon ska ut på i en högersväng
– redogöra för riskerna med de fordon som närmar sig, tex. hur fort de kommer per sekund
om de håller hastighetsbegränsningen
– redogöra för hur vägrenens användning

avfart-högersväng

I bilen ska eleven kunna:
– köra medveten om riskerna
– ha god avsökning på bakomvarande trafik och in på nya vägen samt planera sin fart fram
mot svängen
– ge tecken i god tid med blinkers och eventuellt blinka med bromsljuset
– anpassa hastigheten så hon hinner välja en trafiksäker placering nära högerkanten både om
det finns vägren eller om den saknas
– svänga runt hörnet och efter svängen titta bakåt

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för risken med högersvängar
– redogöra för hur tidigt hon måste blinka på landsvägen för att trafiken ska hinna reagera på tecknet
– redogöra för hur hon genomför en högersväng

avfart till vänster

I bilen ska eleven kunna:
– köra medveten om riskerna
– ha god avsökning på trafiken framifrån och bakifrån
– ge tecken i god tid så andra trafikanter hinner reagera
– avbryta vänstersvängen om situationen inte är trafiksäker
– välja rätt placering nära mitten om hon genomför svängen
– välja rätt hastighet så hon kan välja om hon vill genomföra svängen eller avbryta den
– ta sig in på den tänkta vägen på ett trafiksäkrare sätt tex. genom avtömmning eller vändning

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för riskerna med en vänstersväng
– redogöra för hur vänstersvängen kan genomföras med teckengivning, hastighetsanpassning
och placering
– redogöra för olika sätt hon kan använda sig av för att komma in på den tänkta vägen om
hon inte svänger direkt

E) Omkörning:
I bilen ska eleven kunna:
– bedöma omkörningssträckans längd
– göra ett bra val av plats för omkörningen
– köra om på ett trafiksäkert sätt med god kontroll bakåt och framåt
– tillämpa omkörningsreglerna
– köra in framför fordonet med lagom avstånd och god kontroll
– avbryta en omkörning där hon gjort en missbedömning och gå in bakom fordonet
hon tänkt köra om
– ha god kontroll på bakomvarande fordon så hon ser andra som kör om henne
– underlätta för omkörande fordonen genom att hålla höger och inte öka farten

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för de risker som är förknippade med att bli omkörd och att köra om
– redogör för omkörningsreglerna
– redogöra för risken med att felbedöma omkörningssträckans längd

F) Vändning och parkering:
I bilen ska eleven kunna:
– se om en plats är lämpligt för att vända på med hänsyn tagen till trafikintensitet och sikt
– genomför trafiksäkra vändningar utan att störa trafikanterna runt omkring med felaktig
hastighetsanpassning eller impulsiva manövrar
– bedöma var och när det är lämpligt att stanna och parkera
– genomföra stopp och parkeringar på trafiksäkert sätt

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för riskerna med att vända
– redogöra för platser som lämpar sig för vändning
– redogöra för risker med att stanna och parkera
– redogöra för platser som lämpar sig för att stanna eller parkera på
– reglerna som gäller vid vändning, stannande och parkering

Självvärdering:

Målet är nått när eleven:
– bedömer sin förmåga att köra på landsväg
– bedömer sin förmåga att upptäcka risker
– bedömer sin förmåga att klara en plötslig krissituation
– bedömer sin förmåga att köra på ett ekonomiskt sätt
– värderar hur den egna erfarenheten påverkar körningen

Genomförande:

Se i PVL´s verktygslåda moment 11

Eleven förbereder övningarna med att:
Läsa sid 129-155 i Körkortsboken
Läsa sid 75-97 i Lättlästa Körkortsboken
Lösa sid 5-18 i körhäfte C
Se filmen "landsvägskörning"

Övningsområde: Prästvägen, Arnebovägen, Väg 45, Säve och vägarna i Rödbo, v 167
Körövning 12

MOTORVÄG (OCH MOTORTRAFIKLED)

Syfte: Att eleven ska inse vikten av att ha en bra avsökning så att hon hinner anpassa
hastigheten på ett trafiksäkert sätt till de speciella situationer som finns på motorvägen.

Mål: Att eleven ska köra på ett trafiksäkert och miljöanpassat körsätt.
Eleven ska kunna utföra på och avfarter och tillämpa de särskilda regler som gäller.

Delmål:

A) Avsökning/riskbedömning:
I bilen ska eleven kunna:
– anpassa sin avsökningsteknik väl medveten om risken med tunnelseende, fartblindhet.
och avståndsbedömning
– se riskerna med andra fordons för höga eller låga fart i god tid
– kunna se fordon på påfarter och vara beredd att hjälpa dem ut på motorvägen

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för hur man med blicken söker av denna vägtyp
– redogöra för de risker som finns på denna vägtyp
– redogöra för de vägmärken och vägmarkeringar som är aktuella

B) Hastighetsanpassning:
I bilen ska eleven kunna:
– anpassa hastigheten mot en påfart så eleven kan komma ut tidigt med ett gott samspel till
övrig trafik
– anpassa sin hastighet så hon hinner med att se risker
– håller ett trafiksäkert avstånd till framförvarande fordon
– köra medveten om hur hastigheten påverkar avgasutsläppen
– köra väl medveten om hur liten tidsvinsten blir om hon ökar farten

Teoretiskt ska eleven kunna
– Redogöra för hastighetsreglerna på motorvägar och motortrafikleder
– redogöra för hur man anpassar farten på dessa vägar
– redogör för hur hastigheten påverkar bränsleförbrukningen
– redogöra för hur hastigheten på motorvägen påverkar hur skadad hon blir i en olycksituation

C) Motorväg:
I bilen ska eleven kunna:
– köra på en motorvägspåfart med upprepad kontroll ut på motorvägen
– anpassa farten efter fordonen på motorvägen
– lämna påfartssträckan tidigt
– tillämpa motorvägens regler
– planera omkörningar och genomföra dem utan att behöva sänka farten i onödan
– genomföra riskmedvetna omkörningar
– hjälpa fordon som kör på motorvägspåfarten genom att antingen minska/öka farten eller
byta körfält
– köra av motorvägen med tidig teckengivning och utan att minsaka farten förrän hon kommer
av på avfarten på ett riskmedvetet sätt
– kunna titta bakåt och bromsa/ sänka farten beroende på hur avfarten ser ut
Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för begreppet motorväg
– redogöra för riskerna med körning på motorväg
– redogöra för de regler som gäller på motorväg
– redogöra för hur man planerar en påfart/ avfart
– redogöra för risker med körfältsbyten och omkörning
– redogöra för omkörningsreglerna

D) Motortrafikled:
Eftersom det i Kungälv med omnejd inte finns någon motortrafikled kör vi inte detta moment

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för begreppet motortrafikled
– redogöra för riskerna med körning på motortrafikled
– redogöra för skillnaden på en motorväg och en motortrafikled

Självvärdering:

Målet är nått när eleven självständigt kan:
– bedöma sin förmåga att köra på en motorväg
– bedöma sin förmåga att upptäcka risker
– bedömer sin förmåga att klara en krissituation
– värderar sitt körbeteende
– värderar hur sin erfarenhet påverkar körningen

Genomförande:

Se i PVL's lektionsplanering moment 12

Förbered momentet genom att:
Läs sid 153-156 i körkortsboken
Läs sid 106-112, 278 i lättlästa körkortsboken
Lösa sid 19-21i körhäfte C
Övningsområde: E 6, E 45
Körövning 13

MÖRKER

Syfte: Att eleven förstår att siktsträckan är begränsad

Mål: Att hon anpassar farten efter siktsträckan och kör väl medveten om riskerna

Delmål:

A) Avsökning/riskbedömning:
I bilen ska eleven kunna:
– visa med sitt körbeteende att hon tar hänsyn till risker hon inte ser
– visa med sitt körbeteende att hon ser risker och tar rätt beslut för att minimera dem
– köra med belysning som gör att hon ser och syns
– att se till att bilens utrustning är i gott skick så hennes sikt inte begränsas

I teorin ska eleven kunna:
– redogöra för risker med mörkerkörning/ dålig sikt
– redogöra för hur hon söker av trafikmiljön på ett lämpligt sätt
– redogöra för regler angående bilens belysning
– redogöra för hur en fotgängare syns med och utan reflex på hel/halvljus

B) Hastighetsanpassning:
I bilen ska eleven kunna:
– anpassa sin fart efter den minskade siktsträckan

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för hastighetsreglerna
– redogöra för när hon är skyldig att hålla en tillräckligt låg fart
– redogöra för stoppsträckor i olika farter i förhållande till siktsträckan

C) Mörkerdemonstration:
I bilen ska eleven få insikt i:
– hur dåligt fotgängare syns med och utan reflex
– hur långt hon ser med hel/ halvljus
– hur dåligt hon syns som fotgängare

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för hur lång siktsträcka hon har med hel/ halvljus
– redogöra för hur fotgängare syns med/ utan reflex

D) Möte:
I bilen ska eleven kunna:
– ta rätt placering på vägen
– anpassa farten väl medveten om risken med det som kan finnas till höger om bilen
– använda helljuset så länge som möjligt och kunna blända av utan att blända mötande trafik
– slå på helljuset i mötesögonblicket
– använda blicken på rätt sätt

Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för risker vid ett möte
– redogöra för hur ljuset används
– redogöra för hur hon ska titta vid ett möte

E) Omkörningar:
I bilen ska eleven kunna:

När hon kör om:
– använda helljuset så länge som det är möjligt utan att blända upphinnande
– välja en trafiksäker plats
– ha god kontroll över bakomvarande och framförvarande fordon och varna det fordonet som hon ska köra om med helljusblink och blinkers
– slå på helljuset i höjd med fordonet hon kör om
– genomföra en säker omkörning utan att vingla
– vara beredd att avbryta omkörningen

När hon blir omkörd:
– ha god kontroll bakåt så hon ser att hon ska bli omkörd
– inte öka farten och hålla till höger utan att lägga sig för nära högerkanten
– blända av till halvljus när omkörande kör upp bredvid henne
– vara beredd att underlätta omkörningen
Teoretiskt ska eleven kunna:
– redogöra för riskerna vid en omkörning
– redogöra för reglerna vid omkörning
– redogöra för ljusbehandlingen

F) Parkeringar:
I bilen ska eleven kunna:
– hitta en lämplig plats att parkera/ stanna på
– köra väl medveten om risken med att stanna i mörker
– ha rätt belysning på så att bilen syns
– kunna märka ut ett nödstopp

I teorin ska eleven kunna:
– redogöra för de regler som gäller vid parkering i mörker
– redogöra för vilken belysning som är lämplig

G) Nedsatt sikt:
I bilen ska eleven kunna:
– anpassa sin hastighet efter sikten
– köra riskmedvetet när sikten är dålig pga tex. dimma eller snörök
– köra med en lämplig belysning

I teorin ska eleven kunna:
– redogöra för vad som kan orsaka dålig sikt
– redogöra för risker med att köra i dålig sikt
– redogöra för olika belysningsalternativ och regler

Självvärdering:

Målet är nått när eleven:
– bedömer sin förmåga att köra i mörker och nedsatt sikt
– bedömer sin förmåga att se risker
– bedömer sin förmåga att klara en krissituation
– värderar sitt körbeteende
– värderar hur sin egen erfarenhet påverkar körningen

Genomförande:

Se i PVL,s lektionsplanering moment 13

Momentet förebereder du genom att:
Läs sid 157-166 i körkortboken
Läs sid 149-164 i lättlästa körkortsboken
Lösa sid 19-21 i körhäfte C
Se filmen om mörkerkörning, Vilt och trafik och Pappa- Varför körde du så fort?

Övningsområde: Norra och västra Kungälv upp till Stora Höga
Körövning 14

HALT VÄGLAG

Syfte: Att eleven anpassar sin hastighet efter väglaget.

Mål: Eleven ska kunna identifiera platser och situationer där det är extra stor risk för halka
i god tid och hinna anpassa hastigheten.
Delmål:

A) Trafikövningsplats:
I bilen/ teorin ska eleven kunna:
Se på trafikövningsplatsen undervisningsplan

B) På väg:
I bilen ska eleven kunna:
– identifiera platser där det kan vara halt
– köra med förutseende och fantasi för att identifiera faror
– anpassar sin hastighet på ett riskmedvetet sätt
– bromsa rätt
– välja ett lämpligt spår
– kontrollerar så hon har utrustat bilen rätt inför körningen
– ställa in körningen om vädret överstiger hennes kapacitet

Teoretiskt ska eleven kunna:
– identifiera olika typer av halka
– redogör för hur bromssträckan påverkas
– redogöra för/ nackdelar med bak, fram och fyrhjulsdrift
– redogöra för systemen antispinn, låsningsfria bromsar mfl
– redogöra för reglerna kring däck
– redogöra för lämplig utrustning i vinterväglag

Självvärdering:

Målet är nått när eleven:
– bedömer sin förmåga att köra i halt väglag
– bedömer sin förmåga att upptäcka risker
– bedömer sin förmåga att klara en krissituation
– värderar sitt körbeteende
– värderar hur den egna erfarenheten påverkar körningen

Genomförande:

Se i Pvl;s lektionsplanering moment 14

Förbered momentet genom att:
Boka Stora Holm i slutet av elevens utbildning
Läs sid 171-174 i körkortsboken
Läs sid 165-178 i Lättlästa körkortsboken
Lös sid 28-31 i körhäfte C

Övningsområde: Kungälv med omnejd samt trafikövningsplats Stora Holm
Körövning 15

STADSTRAFIK

Syfte: Att eleven skall vara en förare som på ett ansvarsfullt sätt kan värdera risker och anpassa
sin hastighet efter situationen. Att eleven har en miljömedveten defensiv körstil, som hon i
uppkomna situationer använder när hon samspelar med övriga trafikanter.

Mål: Att eleven självständigt tillämpar tidigare inlärda färdigheter i stadstrafik genom att följa
anvisningar och göra självständiga vändningar. Stor vikt läggs vid sparsam körning, hastighets-
anpassning och förmågan att samspela med övrig trafik på ett riskmedvetet sätt.

Delmål:

A) Tillämpning:
I bilen/ teoretiskt ska eleven kunna:
– självständigt tillämpa sina tidigare inlärda färdigheter i olika typer av situationer när hon följer
anvisningar, löser parkerings uppgifter eller kör mot angivna mål
– genomföra säkra vändningar när hon kört fel
– förutser dolda faror och anpassar farten efter situationen
– köra planerat så att onödiga stopp förhindras
– köra med en lämplig hastighetsanpassning
– köra med tydliga placeringar
– samspelar med övrig trafik
– löser lokala problem

B) Utbildningskontroll:
I bilen ska eleven köra med en annan trafiklärare och kunna:
– köra riskmedvetet, se dolda faror
– köra med en situationsanpassad hastighetsanpassning
– tydligt visa sina avsikter med bra placeringar
– planera körningen och samspela med övrig trafik
– köra med en ekologisk körstil

Teoretiskt ska eleven kunna:
– utföra en säkerhetskontroll på fordonet
– svara på situationsanpassade frågor

Självvärdering:

Målet är nått när eleven:
– bedömer sin förmåga att köra i stadstrafik
– bedömer sin förmåga att upptäcka risker
– bedömer sin förmåga att klara krissituationer
– värderar sitt körbeteende
– värderar hur den egna erfarenheten påverkar körningen

Genomförande:

Se i PVL,s verktygslåda moment 15

För att förbrbereda dessa övningar:
Läs hela Körkortsboken
Läs hela Lättlästa körkortsboken
Se filmen " Var beredd"

Övningsområden: Hela Kungälv, Ytterby, Bohus, Angered och Hisingen
Körövning 16

LANDSVÄG

Syfte: Att elevens skall vara en förare som på ett ansvarsfullt sätt kan värdera risker och
anpassa sin hastighet efter situationen. Eleven har en miljömedveten defensiv körstil, som hon i
uppkomna situationer använder när hon samspelar med övriga trafikanter.

Mål: Att eleven självständigt tillämpar tidigare inlärda färdigheter på landsväg genom att följa
anvisningar. Stor vikt läggs vid sparsam körning, hastighetsanpassning och förmågan att samspela
med övrig trafik på ett riskmedvetet sätt.

Delmål:

A) Tillämpning:
I bilen/ teoretiskt ska eleven kunna:
– självständigt tillämpa sina tidigare inlärda färdigheter i olika typer av situationer när hon följer
anvisningar, löser parkerings uppgifter eller kör mot angivna mål
– genomför säkra vändningar när hon kört fel
– förutser dolda faror och anpassar farten efter situationen
– köra planerar så onödiga stopp, snabba inbromsningar förhindras
– köra med en lämplig hastighetsanpassning
– köra med tydliga och säkra placeringar
– samspelar med övrig trafik

B) Utbildningskontroll:
I bilen ska elevenköra med en annan trafiklärare och kunna:
– köra riskmedvetet, se dolda faror
– köra med en situationsanpassad hastighetsanpassning
– använda en trafiksäker kurvteknik
– tydligt visa sin avsikt med bra placeringar
– planera körningen och samspela med övrig trafik
– köra med en ekologisk körstil

Teoretiskt ska eleven kunna:
– utföra en säkerhetskontroll på fordonet
– svara på situationsanpassade frågor

Självvärdering:
Målet är nått när eleven:
– bedömer sin förmåga att köra i kvalificerad landsvägstrafik
– bedömer sin förmåga att upptäcka risker som förknippas med körning på landsväg
– bedömer sin förmåga att klara en krissituation

– värderar det egna körbeteendet
– värderar hur den egna erfarenheten påverkar körningen

Genomförande:

Se i PVL,s verktygslåda moment 16

För att förbereda dessa övningar:
Läs hela Körkortsboken
Läs hela Lättlästa Körkortsboken

Övningsområden: Kungälv, Ytterby, Bohus, Angered, Väg 45 och Hisingen