Kategorier
Bilskrot

Måste man rapportera om man skrotar bilen i ett annat land?

Om du har skrotat din bil eller ett annat fordon i ett annat EES-land än Sverige, är det viktigt att du rapporterar detta till Transportstyrelsen enligt informationen som finns på ditt registreringsbevis. Här kommer vi att utforska detaljerna kring detta ämne och vad som krävs för en korrekt anmälan.

När börjar avregistreringen gälla?

Det är viktigt att förstå att avregistreringen alltid räknas från den dag då din anmälan kommer in till Transportstyrelsen, oavsett orsaken till avregistreringen. Om du har skrotat din bil eller fordon i ett annat EES-land än Sverige måste detta rapporteras till Transportstyrelsen enligt informationen på ditt registreringsbevis. Anmälan bör även inkludera ett skrotningsintyg, känt som ”Certificate of Destruction” på engelska. Kom ihåg att ta en bild på bilens registreringsskyltar och skicka in dem också, om de inte är förstörda. Samma regler gäller, oavsett om du skrotar fordonet i Sverige eller utomlands. Det är viktigt att aldrig skrota fordon i naturen, på allmänna platser eller på egen mark. Om du stöter på ett övergivet fordon av detta slag måste du anmäla det till din kommun. Denna regel är till för att säkerställa en ansvarsfull bilskrotning, och den bör utföras antingen genom en auktoriserad bilskrot eller genom inlämning till ett auktoriserat mottagarställe.

Vad ska inkluderas i ett skrotningsintyg?

Ett skrotningsintyg måste innehålla följande information:

  • Bilskrotarens namn, adress, underskrift och organisationsnummer: Detta identifierar tydligt den auktoriserade bilskrotaren och deras befogenheter att utföra skrotningen.
  • Namn och adress till tillståndsmyndigheten som har utfärdat auktorisationen för bilskrotaren: Detta ger ytterligare bevis på bilskrotarens legitimitet.
  • Datum för utfärdandet av skrotningsintyget: Detta fastställer när skrotningen godkändes och är användbart för framtida referens.
  • Bilens registreringsnummer, märke, modell och identifieringsnummer: Detta gör det möjligt att enkelt identifiera fordonet som har skrotats.
  • Ägarens namn, aktuella adress, nationalitet och underskrift: Detta ger information om fordonets tidigare ägare och bekräftar att de har godkänt skrotningen.
  • Förstörda registreringsskyltar: Om registreringsskyltarna har förstörts måste detta tydligt anges i intyget. Om detta saknas, måste skyltarna skickas in till Transportstyrelsen.

Avregistrering av en bil eller ett fordon innebär att fordonet permanent tas bort från vägtrafikregistret och inte längre kan användas på svenska vägar. Den vanligaste anledningen till avregistrering är att fordonet har skrotats.

Fördelar med att använda en auktoriserad bilskrotare

Om du befinner dig i Sverige och behöver skrota din bil, är det enklaste sättet att söka upp en auktoriserad bilskrot som kan ta hand om hela processen åt dig. Alternativt kan du lämna in din bil till ett auktoriserat mottagningsställe. För att hitta sådana mottagningsställen kan du rådfråga din kommun eller använda dig av resurser online, till exempel BIL Swedens webbplats.

Om du föredrar att använda en auktoriserad bilskrot finns det ett register över dessa på Sveriges Bilåtervinnares Riksförbunds webbplats. Det är oftast fördelaktigt att välja en bilskrotare som är nära din plats för en smidigare process.